دستگاه تصفیه آب خانگی

مدل موهای زیبای مردانه برای صورت های گوناگون

در این مقاله شما با انواع صورت ها آشنا می شوید و می توانید با تشخیص نوع صورت خود بهترین مدل مو را برای خود انتخاب کنید.

برای هر فرم صورت ما 6 مدل موی جدید و زیبا گردآوری کرده ایم

نخست سراغ صورت های بیضی شکل می رویم. فرم صورت های بیضی چیزی مانند شکل زیر می باشد

صورت بیضی شکل
صورت بیضی شکل

برای صورت های بیضی شکل ما 6 پیشنهاد زیر را برای شما داریم

مدل مو برای صورت های بیضی شکل
مدل مو برای صورت های بیضی شکل
مدل مو برای صورت های بیضی شکل
مدل مو برای صورت های بیضی شکل

پس از صورت های بیضی شکل به سراغ صورت های مربعی شکل می رویم

فرمن صورت های مربعی مانند شکل زیر می باشد

صورت مربعی شکل
صورت مربعی شکل

برای این فرم صورت نیز ما 6 پیشنهاد زیر را برای شما داریم

مدل مو برای صورت های مربعی شکل
مدل مو برای صورت های مربعی شکل
مدل مو برای صورت های مربعی شکل
مدل مو برای صورت های مربعی شکل

صورت های مستطیل شکل و دراز فرم بعدی هستند که مانند شکل زیر می باشند

صورت مستطیل شکل و دراز
صورت مستطیل شکل و دراز

برای صورت های دراز 6 مدل موی زیر توصیه می گردد

مدل مو برای صورت های مستطیل شکل و دراز
مدل مو برای صورت های مستطیل شکل و دراز
مدل مو برای صورت های مستطیل شکل و دراز
مدل مو برای صورت های مستطیل شکل و دراز

فرم صورت های گرد و پهن نیز مانند شکل زیر می باشد

صورت های گرد
صورت های گرد

برای صورت های گرد و پهن ما 6 مدل موی زیر را پیشنهاد می کنیم

مدل مو برای صورت های گرد و پهن
مدل مو برای صورت های گرد و پهن

اگر به دنبال مد موهای بیشتری برای صورت های گرد هستید پیشنهاد می کنیم مدل موهای زیر را حتما ببینید .

+ مدل موی مردانه و پسرانه برای صورت های گرد و پهن

لئوناردو دی کاپریو نیز دارای صورتی گرد می باشد که می توانید از وی نیز برای مدل موهای خود الهام بگیرید.

بهتر است از صورت های گرد بگذریم و نگاهی بیندازیم به صورت های الماسی شکل

صورت الماسی شکل به صورت هایی گفته می شود که از بالا به پایین باریک می شوند مانند شکل زیر

صورت الماسی شکل
صورت الماسی شکل

برای این فرم صورت 6 مدل موی زیبا توصیه گردیده است

مد مو برای صورت های الماسی شکل
مد مو برای صورت های الماسی شکل
مد مو برای صورت های الماسی شکل
مد مو برای صورت های الماسی شکل

صورت های قلبی شکل نیز مانند تصویر زیر می باشند

صورت قلبی شکل
صورت قلبی شکل

برای صورت های قلبی شکل نیز 6 مدل موی جدید و زیبا پیشنهاد می شود

مدل مو برای صورت های قلبی شکل
مدل مو برای صورت های قلبی شکل
مدل مو برای صورت های قلبی شکل
مدل مو برای صورت های قلبی شکل

در آخر می رسیم به فرم صورت مثلثی شکل که مانند شکل زیر می باشند

صورت مثلثی شکل
صورت مثلثی شکل

برای صورت های مثلثی شکل 6 مدل موی زیر را امتحان کنید

مدل مو برای صورت های مثلثی شکل
مدل مو برای صورت های مثلثی شکل
مدل مو برای صورت های مثلثی شکل
مدل مو برای صورت های مثلثی شکل