بهترین مدل های ریش و سبیل برای صورت های کشیده و دراز بیضی شکل

گالری عکس انواع مدل ریش برای صورت کشیده و دراز بیضی شکل

نمونه های جدید و جذاب ریش و سبیل برای صورت های کشیده و دراز بیضی شکل که می توانید از آنها برای مدل ریش خود الگو بگیرید.

مدل ریش دیوید بکام
مدل ریش دیوید بکام
مدل ریش صورت کشیده
مدل ریش صورت کشیده
مدل ریش صورت دراز
مدل ریش صورت دراز
مدل ریش صورت کشیده
مدل ریش صورت کشیده
مدل ته ریش صورت کشیده
مدل ته ریش صورت کشیده
مدل ریش برد پیت برای صورت کشیده
مدل ریش برد پیت برای صورت کشیده
فال روزانه کوکا