دکوراسیون شیک آپارتمانی در مسکو

معماران فرانسوی در Goodnova – Godiniaux این آپارتمان 150 متر مربعی را در مسکو طراحی کرده اند.

حدود دو سال برای ساخت این آپارتمان زمان صرف شده است. از ویژگی های قابل توجه این آپارتمان استفاده از چمدان های زیادی است که برای تقسیم قسمت های مختلف از آن ها استفاده شده است.

دکوراسیون آپارتمان

دکوراسیون آپارتمان

دکوراسیون آپارتمان

دکوراسیون آپارتمان

دکوراسیون آپارتمان

دکوراسیون آپارتمان

دکوراسیون آپارتمان

دکوراسیون آپارتمان

دکوراسیون آپارتمان

دکوراسیون آپارتمان

دکوراسیون آپارتمان

دکوراسیون آپارتمان