به یاد هم بودن قشنگ ترین هدیه ای است که نیاز به با هم بودن ندارد

عکس نوشته به یاد هم بودن قشنگترین هدیه ای است
به یاد هم بودن قشنگ ترین هدیه ای است که نیاز به با هم بودن ندارد

مهربانم
به یاد هم بودن قشنگ ترین هدیه ای است که نیاز به با هم بودن ندارد
و یاد کردن زیباترین هدیه ای است که نیاز به کادو کردن ندارد !
نازنینم
هر گاه که یادت در آغوش لحظه هایم به رقص در می آید
قلبم با لهجه ی شیرین سکوت، فقط تو را می خواند
تو را می خواهد با تمام قلب و روحم
تو را که از من با من مهربان تر بودی
تو را که در چارچوب نگاهت مهربانی قاب شده بود
و با هر لبخندت، هزاران پروانه شوق در دلم به پرواز در می آمد
گرچه نیستی ولی بگذار قشنگ ترین جملات را من برایت بخوانم
اگر تمام دنیا و جهان را بگردم
امکان ندارد عشقی همچون عشق تو پیدا کنم
هر چه قدر به تو بگویم دوستت دارم باز هم برای تو کم است

***

شاید ﻓﺎﺻﻠــــــــــــــــﻪ ﻫﺎ
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ جسم ها و نگاه ها ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﻛﻨﺪ
ﻭﻟﻰ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻛﻪ قلب ها و یادها را از هم جدا کند
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ
قشنگ ترین ﻫﺪﯾﻪ ﺍی ست ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭد