گنجینه زیباترین اشعار ادبی و عاشقانه فارسی

گلچینی از زیباترین اشعار، غزلیات و رباعیات شاعران بزرگ ایرانی از گنجینه شعر و ادب فارسی

حافظ شیرازی | مولانا | سعدی شیرازی | ابوسعید ابولخیر | خاقانی | رودکی | خیام | خواجوی کرمانی | پروین اعتصامی | عطار نیشابوری | نظامی | شهریار | فردوسی

حافظ شیرازی

گنجور حافظ غزلیات
گنجور غزلیات عاشقانه حافظ

جلوه بخت تو دل می‌برد از شاه و گدا
چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی

***

هوا خواه توام جانا و می دانم که می دانی
که هم نادیده می دانی و هم ننوشته می خوانی

******

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

******

مولوی

ganjoor اشعار عاشقانه مولانا گنجور
گنجور غزلیات مولوی

در هوایت بی قرارم روز و شب
سر ز پایت بر ندارم روز و شب

******

یک ساعت عشق صد جهان بیش ارزد
صد جان به فدای عاشقی باد ای جان

******

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند و من
خاک من گل شود و گل شکفد از گل من
تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من

******

سعدی شیرازی

گنجور سعدی عشق
اشعار عاشقانه سعدی

خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست

******

چنان به موی تو آشفته‌ ام به بوی تو مست
که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

******

آن که نقشی دیگرش جایی مصور می‌ شود
نقش او در چشم ما هر روز خوشتر می‌ شود

******


اشعار ابوسعید ابوالخیر

بیت تصادفی ابوسعید ابوالخیر
ابوسعید ابوالخیر

اول رخ خود به ما نبایست نمود
تا آتش ما جای دگر گردد دود
اکنون که نمودی و ربودی دل ما
ناچار ترا دلبر ما باید بود

******


اشعار خاقانی

اشعار خاقانی
اشعار خاقانی

نقش تو خیال برنتابد
حسن تو زوال برنتابد
چون روی تو بی نقاب گردد
آفاق جمال برنتابد

******

اشعار رودکی

بیت تصادفی اشعار رودکی
اشعار رودکی

هر که نامخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

******

چهار چیز مر آزاده را زغم بخرد
تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد
هر آن که ایزدش این چهار روزی کرد
سزد که شاد زید جاودان و غم نخورد

******

اشعار خیام

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
چون آب به جویبار و چون باد به دشت
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت
روزی که نیامده‌ ست و روزی که گذشت

******

رباعیات خیام
رباعیات خیام

هر راز که اندر دل دانا باشد
باید که نهفته‌ تر ز عنقا باشد
کاندر صدف از نهفتگی گردد در
آن قطره که راز دل دریا باشد

******


خواجوی کرمانی

صبح چون گلشن جمال تو دید
بر عروسان بوستان خندید
نام لعلت چو بر زبان راندم
از لبم آب زندگانی بچکید

******

پروین اعتصامی

ای دل عبث مخور غم دنیا را
فکرت مکن نیامده فردا را
کنج قفس چو نیک بیندیشی
چون گلشن است مرغ شکیبا را

******

عطار نیشابوری

تا که عشق تو حاصل افتادست
کار ما سخت مشکل افتادست
آب از دیده‌ ها از آن باریم
کاتش عشق در دل افتادست
در ازل پیش از آفرینش جسم
جان به عشق تو مایل افتادست
جان نه تنهاست عاشق رویت
پای دل نیز در گل افتادست

******

نظامی

ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
زیر نشین علمت کاینات
ما بتو قائم چو تو قائم بذات

******

شهریار

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم
عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم
با عقل آب عشق به یک جو نمی رود
بیچاره من که ساخته از آب و آتشم

******

فردوسی

چو ایران مباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم