زیباترین متن های ادبی و شعرهای عاشقانه درباره گل لاله

متن کوتاه عاشقانه و گل لاله
متن کوتاه عاشقانه و گل لاله

Tulips are a tray of jewels

لاله ها یک طبق جواهر هستند!

******

متن انگلیسی ادبی در مورد گل لاله

Honey, no matter where you are, I’m with you
When the breeze brushes your cheek, that’s me
When the stars sparkle and shine, that’s me
When the tulips bloom in the spring, that’s me

عزیزم! اهمیتی ندارد که تو کجا باشی، من با تو هستم …
وقتی که نسیم گونه هایت را نوازش می کند، من هستم
وقتی ستاره ها می درخشند، من هستم
هنگامی که لاله ها در بهار گل می دهند من هستم …

******

تک بیتی کوتاه گل لاله

گلشن طبع من آراسته از لاله و نسرین
همه در حسرتم ای گل! که به گلزار من آیی

“شهریار”

******

نک نشان لاله رویی لاله رویی لاله ای
بر رخ من زعفران و زعفران و زعفران

مولانا

شعر عاشقانه در وصف یار و گل لاله
شعر عاشقانه در وصف یار و گل لاله

لاله دیدم روی زیبای توام آمد بیاد
شعله دیدم سرکشی های توام آمد بیاد

رهی معیری

******

Tulips shyly smiling, greet the spring
Tightly closed when at
First we meet
Tulips slowly opening, begin to sing

No longer shy, as days grow longer
Raising their heads
They begin to flirt
Tulips dressed in many a color
Breezes swirling
Each floral skirt

لاله ها کم رو و خجالتی لبخند می زنند و به بهار خوشامد می گویند
و هنگامی که برای اولین بار آن ها را می بینیم
محکم گلبرگ های خود را می بندند
سپس به آرامی باز شده و آوازخوانی سر می دهند

دوران خجالتی بودن آن ها زیاد طول نمی کشد
به مرور که روزها بلندتر می شود
سرهای خود را بالا می برند
و شروع به طنازی می کنند
لاله ها لباس های رنگارنگ می پوشند
و نسیم باعث چرخش
دامن گلدار آن ها
می شود

******

The tulip is, among flowers, what the peacock is among birds. A tulip lacks scent, a peacock has an unpleasant voice. The one takes pride in its garb, the other in its tail

لاله در میان گل ها مانند طاووس در میان پرندگان است، لاله رایحه ای ندارد و طاووس صدای خوبی ندارد. یکی به خاطر لباسش می نازد و دیگری به خاطر دم و پرهایش!

******

گل لاله تلاش نمی کند تا کسی را تحت تاثیر قرار دهد، در کشمکش دائمی برای متفاوت بودن از گل رز نیست، مجبور نیست این کار را بکند زیرا گل لاله متفاوت است! و در باغ برای هر گل اتاقی است

******

Flowers heal me. Tulips make me happy

گل ها من را شفا می بخشند، لاله ها مایه شادی من هستند

******

متن زیبا در وصف گل های لاله
متن زیبا در وصف گل های لاله

The tulip is a courtly quean among the flowers

گل لاله ملکه ای با وقار و با شکوه در میان گل ها است

******

اشعار زیبا درباره گل لاله

چگونه لاف محبت زنی که از غم عشق
تو را چو لاله دلی داغدار باید و نیست

“رهی معیری”

******

به لاله زار و گلستان نمی‌رود دل من
که یاد دوست گلستان و لاله زار منست

سعدی شیرازی

******

پُر گل و لاله عالمــــی از نمِ ابر بخششت
گلشــــن طالع مرا گل چه شد و گیاه کو؟

“عاشق اصفهانی”

******

چون لاله غیر داغ مرا در کنار نیست
هرگز گلِ امید به دامان نیافتم…

“حزین لاهیجی”

******

لاله را داغ از آن است که در باغ وجود
گل خر زهره مقام گل یاسی دارد

“ابوالقاسم حالت”

******

دور از تو گل و لاله و سرو و سمنم نیست
ای باغ گل و لاله و سرو و سمن من

“بهار”

******

ما به آن گل از وفای خویشتن دل بسته ایم
ورنه این صحرا تهی از لاله سیراب نیست

“رهی معیری”

******

یاد ایّامی که ما درد آشنایی داشتیم
دلبری، آرام جانی،
دلربایی داشتیم

در میان لاله و گل،
لاله رویی بود چند

وزمیان گلعذاران،
دلگشایی داشتیم

******

به دشت و کوه چو از داغ عشق گریم و نالم
ز خاک لاله بروید ز سنگ ناله برآید

محتشم کاشانی

******

تو مثل لاله پیش از طلوع دامنه ها
که سر به صخره گذارد
غریبی و پاکی
تو را ز وحشت طوفان به سینه می فشرم
عجب سعادت غمناکی

منوچهر آتشی

******

چون به بهار سر کند لاله ز خاک من برون
ای گل تازه یاد کن از دل داغ دیده‌ام

رهی معیری