گربه ای شگفت انگیز در لهستان که از دیگر حیوانات در پناهگاه حیوانات پرستاری می کند.

Radamenes، یک فرشته گربه سیاه کوچک در Bydgoszcz لهستان است که از عالم جهنم آمده تا در مرکز دامپزشکی به بهبود حیوانات کمک کند. بعد از آنکه مرکز دامپزشکی این گربه را از مرگ حتمی نجات داد، اون به این مرکز برگشت تا با نوازش کردن، ماساژ دادن و گاهی اوقات حتی تمیز کردن زخم های حیوانات، به اونها کمک کند.

گربه

گربه

گربه

گربه

Radamenes، به یک جاذبه محلی تبدیل شده و مردم شروع به بازدید از این مرکز کرده اند تا به اون بگن موفق باشی!

متن عاشقانه
فال روزانه کوکا