20 کپشن لاکچری خاص پسرانه و دخترونه [انگلیسی – فارسی]

کپشن لاکچری دخترونه و پسرونه خفن
کپشن لاکچری کوتاه برای اینستاگرام

بدون باران، هیچ چیز رشد نخواهد کرد
پس یاد بگیر که طوفان های زندگی را با آغوش باز بپذیری

******

Stay away from those people who try to disparage your ambitions
Small minds will always do that
but great minds will give you a feeling that you can become great too

از آدم هایی که بلند پروازی هات رو پست می شمارن، دوری کن!
ذهن های کوچیک کارشون همینه!
اما ذهن های بزرگ باعث میشن احساس کنی تو هم میتونی بزرگ باشی!

******

صبور باش، و به مسیرت اعتماد کن

******

یه روزی، خوشحال ترین نسخه خودت رو می بینی و اون روز می فهمی که ارزشش رو داشته!

******

مثل یک ملکه فکر کن
ملکه از شکست نمی ترسد
بلکه برای او شکست سنگ پله دیگری
برای رسیدن به موفقیت است

******

Try not to become a man of success, but rather become a man of value
به جای اینکه سعی کنی آدم موفقی باشی، سعی کن آدم ارزشمندی باشی!

******

دخترا باید مثل پروانه باشن
همان قدر زیبا و همان قدر دست نیافتنی

******

You’ve got to get up every morning with determination if you’re going to go to bed with satisfaction

اگه میخوای شب ها با رضایت به رخت خواب بری
باید صبح ها با اراده از خواب بیدار شی!

******

The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity
سخت ترین مرحله، تصمیم گیری برای اقدامه!
بقیه اش فقط سرسختی و استقامته!

******

دختری که یاد گرفته حال خودشو خوب کنه
یک هیچ از بقیه جلوتره

******

من به دنیا نیومدم تا دنیا رو تحت تاثیر قرار بدم!
من به دنیا اومدم تا اونجوری که خوشحالم میکنه، زندگی کنم…

******

هر انتظاری، یه چیز ارزشمند رو به همراه داره

******

چیزی که زنان باید یاد بگیرند این است که
هیچ کس به آن ها قدرت نمی دهد
بلکه خودشان باید آن را به دست آورند

******

یاد بگیر که یه وقتا عقب بشینی و تماشا کنی!
نیازی نیست به همه چی عکس العمل نشون بدی!

******

یه وقتا باید خبرهای خوبت رو برای خودت نگه داری؛
چون همه بابتشون برات خوشحال نمیشن!

******

وقتی شروع به دیدن ارزش خودت کنی
دیگه آدم هایی که ارزشت رو نمیدونن رو نخواهی دید!

******

آدم هایی که تو زندگیتن، باید منبع کاهش استرست باشن، نه اینکه بهش اضافه کنن!

در ادامه : کپشن خفن انگلیسی برای پست اینستاگرام