25 کپشن شاخ و تیکه دار سنگین برای اینستاگرام

کپشن شاخ و مغرورانه سنگین
کپشن شاخ و مغرورانه سنگین برای اینستاگرام

I’m surprised at you level of stupidity
از سطح حماقت تو متعجبم

******

باتری من از روابط تو عمر بیشتری داره :)))

******

اگه کسی ازت پرسید دیوونه ای؟
به سادگی بهش بگو “بله” بوووم، پایان بحث!

******

من مسئول حرفایی هستم که می زنم
نه چیزایی که تو برداشت می کنی!

******

این روزها ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﺭﻩ ﻯ ﮔﺮﮒ ﻫﺎﺳﺖ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨﯽ
ﮔﺮﮒ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﻴﺎﻟ ﺸﺎﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻧﯽ
ﻣﺎ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﮔﺮﮒ ﻧﺒﻮﺩﻧ ﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ

******

اگه نادانی سعادت باشه
تو باید خوشبخت ترین آدم روی زمین باشی

******

ما دخترای خاص!
آستین سوئیشرتمون بلنده
نیاز بہ گرماے دست ڪسے
نداریم!

******

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

******

هیچ وقت خودت رو 100% خرج کسی نکن که تا 10 بیشتر بلد نیست بشمره … !!!

******

زندگـــــــی همیشـــه در جریانه
ولی مشـــــــکل اینجاست :
کـــه مـــا رو در جـــــریان نمیــــــذاره . . .

******

میــخوای مثــ مـــا بــاشۓ‌‌؟
هــــه مــــوفـَـــق بــاشۓ

******

خوشبختی یعنی چه دور، چه نزدیک
هنوز کسی باشد که بی بهانه دوستت داشته باشد

******

متن شاخ مغرورانه

کپشن سنگین کوتاه و تیکه دار
کپشن سنگین و تیکه دار مفهومی

آدم از هیچ چیز هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه
این تنها چیزی که ازش مطمئن هستم

******

I wish more people were fluent in silence
ای کاش آدمای بیشتری در سکوت روان و سلیس بودند

******

شمارتو گم کردم
اونو وقتی که روی دکمه “حذف” ضربه زدم گم کردم!

******

من تنبل نیستم، فقط توی وضعیت صرفه جویی انرژی هستم

******

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدم ها تمامت که کنند رهـــــایت می کنند

******

همیشه ساده بودم
ساده سلام کردم
ساده دل دادم
ساده محبت کردم
ساده باور کردم
ساده چشم گفتم
ساده وابسته شدم
اما سخت دلم را شکستند . . . !
خیلی سخت . . . !
کاش انقدر ساده نبودم . . . !

******

بچــــه که بودم فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــد
بـــــــزرگ شدم دیـــدم شنیـــدم رفتــــم آمـــدم و یــــاد گرفتــــم
نــــه آدم ها هم نیــــش میزننـــد هر چقـدر عزیزتر نیش شـــان ســـــمی تــــر !

******

زیادی خوبی کردنم تهش داستانه !

******

زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

******

من هیچ وقت هیچ چهره ای رو فراموش نمی کنم
اما در مورد تو خوشحال میشم استثنا قائل بشم

******

فقط به این خاطر که اهمیت نمی دم فکر نکن نمی فهمم!

******

اشکالی نداره اگه ازم خوشت نمیاد
همه آدما ک خوش سلیقه نیستن :)

******

وقتت رو با توضیحات تلف نکن
آدما فقط اون چیزی رو می شنوند که میخوان

******

Love Is Not Free, The Price Is Your Heart.
عشق مفت نیست، قیمتش قلب توئه

در ادامه بخوانید : متن سنگین برای استوری