20 کپشن خفن در مورد موفقیت و تلاش [انگلیسی – فارسی]

کپشن خفن در مورد موفقیت و تلاش
جملات عالی و خفن در مورد موفقیت برای اینستاگرام

خفن ترین متن های انگیزشی و انرژی بخش در مورد موفقیت و تلاش و کوشش در زندگی برای رسیدن به اهداف

***

I never dreamt of success, I worked for it
من هرگز آرزوی موفقیت نکردم، بلکه برای آن تلاش کردم!

******

If not now, then when? If not you, then who?
اگه الان نه، پس کی؟ اگه تو نه، پس کی؟

******

Say yes, take risks, and live life on your own terms
بگو آره، خطر کن و به شیوه خودت زندگی کن!

******

You can’t win if you’re losing in your mind. Change your thoughts and it will change your life
اگه تو ذهن خودت بازنده باشی، نمیتونی برنده بشی. افکارت رو تغییر بده تا زندگیت تغییر کنه!

******

Failure is not the opposite of success; it’s part of success
شکست متضاد موفقیت نیست؛ بخشی از موفقیت است

******

A year from now You’ll wish, you had started today
یک سال بعد، می گویی ای کاش امروز شروع کرده بودی

******

کپشن خفن مفهومی با فونت خاص

طُ خیلےقـوے تر از اونـے هستـے کہ فکر میکنے

******

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم :)

******

هرگز امیدت را از دست نده
هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار می شوند

******

Success is a series of small wins
موفقیت مجموعه ای از بردهای کوچک است

******

زِندگے ‌ے مُشکل‌ نیـست‌ کِ‌ بِخوایـ‌ حَلش‌ کُنے
زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌ کِ‌ بایـد‌ تَجربش‌ کنیـ

******

دعا کن
هدفگذاری کن
تلاش کن
موفق شو
خدا رو شکر کن
و متواضع بمون!

******

هر چی هم شده، تو تلاشت رو کردی! پس خودت رو ببخش و رهاش کن

******

Success is nothing more than a few simple decisions practiced every day
موفقیت چیزی نیست جز چند تصمیم ساده که هر روز اجرا می شود

******

Sometimes you win, sometimes you learn
گاهی برنده می شوی و گاهی یاد می گیری

******

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی

******

سخته، ولی آخرش قشنگه :)

******

چیزی که خودت درباره خودت فکر می کنی، خیلی مهم تر از چیزیه که دیگران دربارت فکر میکنن!

******

خوشبختی به خودت بستگی داره؛ منتظر نمون یکی بیاد اونو بهت بده!

******

افکار خوب داشته باش تا اتفاقات خوب برات بیافته
مثبت بمون، مثبت فکر کن و مثبت عمل کن

در ادامه : کپشن خفن انگلیسی با فونت خاص