20 کپشن خفن انگلیسی برای پست اینستاگرام [فونت خاص!]

کپشن خفن و لاتی انگلیسی برای پست اینستاگرام
کپشن خفن و لاتی انگلیسی برای پست اینستاگرام

خفن ترین جملات شاخ و سنگین انگلیسی برای کپشن، پست و پروفایل اینستاگرام با ترجمه فارسی

***

𝔻𝕠𝕟’𝕥 𝕝𝕖𝕥 𝕪𝕖𝕤𝕥𝕖𝕣𝕕𝕒𝕪 𝕥𝕒𝕜𝕖 𝕦𝕡 𝕥𝕠𝕠 𝕞𝕦𝕔𝕙 𝕠𝕗 𝕥𝕠𝕕𝕒𝕪
به دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه

******

Bₑ ₜₕₐₙₖfᵤₗ Fₒᵣ ₜₕₑ ₕₐᵣd ₜᵢₘₑₛ, Fₒᵣ ₜₕₑy ₕₐᵥₑ ₘₐdₑ Yₒᵤ
از لحظات سختت متشکر باش! آن ها بودند که تو را ساختند

******

Follow your dreams and don’t let anyone stop you
رویاهایت را دنبال کن و اجازه نده هیچ کس تو را متوقف کند

******

All the people who knock me down only inspire me to do better
تمام کسانی که مرا زمین زدند، فقط به من انگیزه ای برای بهتر شدن دادند!

******

The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity
سخت ترین مرحله، تصمیم گیری برای اقدامه!
بقیه اش فقط سرسختی و استقامته!

******

ᴰᵉᵛᵉˡᵒᵖ ˢᵘᶜᶜᵉˢˢ ᶠʳᵒᵐ ᶠᵃⁱˡᵘʳᵉˢ. ᴰⁱˢᶜᵒᵘʳᵃᵍᵉᵐᵉⁿᵗ ᵃⁿᵈ ᶠᵃⁱˡᵘʳᵉ ᵃʳᵉ ᵗʷᵒ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ˢᵘʳᵉˢᵗ ˢᵗᵉᵖᵖⁱⁿᵍ ˢᵗᵒⁿᵉˢ ᵗᵒ ˢᵘᶜᶜᵉˢˢ
سعی کن موفقیتت رو از دل شکست هات بیرون بکشی
شکست و نا امیدی، دو مرحله قطعی برای رسیدن به موفقیتن!

******

I attribute my success to this: I never gave or took any excuse
موفقیتم را مدیون دو چیز هستم: نه بهانه آوردم، و نه بهانه ای پذیرفتم!

******

متن خفن و تیکه دار انگلیسی برای کپشن
متن خفن و تیکه دار انگلیسی برای کپشن

I am not a player…I’m the game
من بازیکن نیستم … من خود بازی ام!

******

𝚃𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚝𝚒𝚖𝚎𝚜 𝚗𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚕𝚊𝚜𝚝, 𝚋𝚞𝚝 𝚝𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚙𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎 𝚍𝚘
روزگار سخت پایدار نیست ولی انسان های سخت پایدارند

******

Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment
کاری که اکنون به بهترین شکل انجام می دهی، لحظه بعد تو را در بهترین جایگاه قرار می دهد

******

Too busy to be upset
بیشتر از این حرف ها سرم شلوغ است که بخواهم ناراحت باشم

******

Dear problems, please give me some discounts. I am a regular
مشکلات عزیز، لطفا یکم مهلت بدید من یک آدم عادی نیستم

******

We don’t see things as they are, we see them as we are
ما چیزها را آنطور که هستند نمی بینیم، آنطور که هستیم می بینیم!

******

Don’t care what you say about me I like the way I am
اهمیتی نداره که درباره من چی میگی، من اینی که هستم رو دوست دارم

******

You are what you think. So just think big, believe big, act big, work big, give big, forgive big, laugh big, love big and live big
تو، آنچه فکر می کنی هستی! پس بزرگ فکر کن، بزرگ باور کن، بزرگ عمل کن، بزرگ تلاش کن، بزرگ ببخش، بزرگ بخند، بزرگ عشق بورز و بزرگ زندگی کن

******

𝐸𝒶𝒸𝒽 𝒹𝒶𝓎 𝒾𝓈 𝒶𝓃 𝑜𝒸𝒸𝒶𝓈𝒾𝑜𝓃 𝓉𝑜 𝓇𝑒𝒾𝓃𝓋𝑒𝓃𝓉 𝑜𝓊𝓇𝓈𝑒𝓁𝓋𝑒𝓈
هر روز فرصتی است برای ساختن مجدد خودمان!

******

Be a diamond esteemed and rare, not a stone found everywhere
یه الماس ستودنی و کمیاب باش نه سنگی که هرجا می شه پیداش کرد

در ادامه : کپشن شاخ و تیکه دار سنگین برای اینستاگرام


فال حافظ کوکا