چرا بالای کوه هوا سردتر است؟

 چرا بالای کوه هوا سردتر است؟
چرا بالای کوه هوا سردتر است؟

وقتی درباره کوهستان ها صحبت می کنیم معمولا هوای سرد و برفی آن ها را به یاد می آوریم و خوب می دانیم که در کوه ها هر چه از زمین فاصله می گیریم و به قله کوه نزدیک تر می شویم هوا سردتر می شود.

از طرف دیگر همیشه شنیده ایم که هوای گرم سبک تر است و بالا می رود و هوای سرد سنگین تر است و پایین می ماند، اگر این طور است پس چرا هوای بالای کوه ها سردتر از دامنه کوه است؟

برای پاسخ به این سوال در ادامه مطلب کوکا را همراهی کنید.

چرا هوای بالای کوه سردتر است؟

برای شروع بهتر است زمین را مثل یک بخاری در نظر بگیرید که ما را گرم نگه می دارد و وقتی از آن دور می شویم احساس سرما می کنیم. چیزی که باعث گرم شدن این بخاری می شود نور و گرمایی است که از خورشید دریافت می کند و دانشمندان آن را تابش می نامند.

نور و گرما از خورشید به سمت زمین می آید و به اتمسفر زمین می رسد اما اتمسفر در نگه داشتن گرمای خورشید چندان خوب عمل نمی کند و گرما و نور را از خود عبور می دهد.

در نهایت گرمای خورشید به زمین برخورد می کند و به خصوص در جنگل ها و اقیانوس ها جذب آن می شود اما مثلا در زمین های پوشیده از برف بیشتر آن بازتاب پیدا می کند و به سمت خورشید بر می گردد.

وقتی از زمین فاصله می گیریم در واقع از بخاری که ما را گرم نگه می دارد یعنی زمین که با جذب گرمای خورشید گرم شده دور می شویم.

بنابراین در بالای کوه ها هوا آن قدر سرد است که در عرض چند دقیقه می تواند ما را دچار سرما زدگی کند و عواقب خطرناکی داشته باشد چون هوای بالای کوه در نگه داشتن تابش خورشید بسیار بد عمل می کند و گرما را مستقیما از خود عبور کرده و به سمت زمین می فرستد.

منبع: theconversation