چرا رنگ دانه های برف سفید است؟

چرا برف سفید است؟
چرا برف سفید است؟

همه ما عاشق برف هستیم، عاشق صحنه مسحور کننده ای که دانه های برف به آرامی روی زمین می نشینند و پتوی سفید و پاک خود را در همه جا پهن می کنند و معتقدیم همه زیبایی برف به سپید بودن آن است اما آیا می دانید چرا رنگ برف سفید است؟

دانه های برف از به هم پیوستن تعدادی کریستال های یخی که خود بی رنگ هستند ایجاد شده و جای تعجب دارد که چرا به جای بی رنگ بودن سفید دیده می شود.

برای پاسخ به این سوال در ادامه مطلب با کوکا همراه شوید تا درباره علت سفید بودن برف با هم صحبت کنیم.

چرا برف سفید است؟

برای درک علت سفید بودن برف باید درباره دو موضوع صحبت کنیم:

موضوع اول: چرا اشیا مختلف به رنگ های مختلف دیده می شوند؟

همان طور که می دانید نور سفید و مرئی از تعدادی فرکانس نوری تشکیل شده و چشم ما فرکانس های مختلف را به صورت رنگ های مختلف زرد، آبی، قرمز، بنفش و غیره تشخیص می دهد.

هنگامی که فوتون های نور مرئی با جسمی برخورد می کنند با توجه به واکنش ذرات موجود در جسم به فرکانس های مختلف نور ممکن است توسط آن جسم بازتاب شده، یا از جسم عبور کنند یا توسط جسم جذب شوند. (انرژی خود را از دست بدهند)

ما اجسام مختلف را به رنگی می بینیم که بازتاب کرده اند، مثلا چمن سبز است چون نور سبز را به چشمان ما بازتاب داده و همه رنگ های دیگر را جذب کرده است.

موضوع دوم: چرا برف برخلاف شفاف بودن کریستال های یخی، سفید است؟

نور پس از برخورد به یک کریستال یخی در جهت مستقیم خود از آن عبور نمی کند بلکه مسیرش تغییر می کند زیرا فاصله میان بعضی از اتم ها در ساختار مولکولی یخ نزدیک به طول موج های نور است و این باعث می شود فوتون ها با ذرات یخ تعامل ایجاد کرده و نتیجه آن تغییر مسیر نور می باشد.

برف یک گروه از کریستال های یخی مجزا است که در کنار هم قرار گرفته اند. زمانی که فوتون نور وارد برف می شود از یک کریستال یخ عبور کرده، مسیرش تغییر می کند، به کریستال بعدی می رسد و این فرایند تکرار می شود.

در نهایت همه کریستال ها، نور را به همه اطراف خود پراکنده کرده و فرکانس های مختلف نور از برف خارج می شوند که با هم ترکیب شده و رنگ سفید به چشم ما می رسد.

منابع: foxnewsscience