پیامک سلام صبح دوشنبه تون بخیر به همسر، دوستان و همکاران

صبح بخیر دوشنبه تصویری
سلام صبح روز دوشنبه شما بخیر

دوشنبه اینجاست!
آن را با لبخند شروع کن، با تلاش طی کن و با شادی به پایان برسان
دوشنبه خوبی داشته باشی دوست من!

******

عشق مسری است!
هر چه بیشتر آن را با دیگران سهیم شوی
بیشتر و بیشتر دریافت خواهی کرد
دوشنبه ای سرشار از عشق برایت آرزو می کنم

******

عکس نوشته صبح دوشنبه بخیر عاشقانه
عکس نوشته صبح دوشنبه بخیر عاشقانه

دوشنبه دیگری آغاز شده
خاطرات بد دیروزها را فراموش کن و با امید و ایمان به جلو گام بردار
دوشنبه ات شاد عزیزم!

*****

یادت باشه ذهن مثل یه باغه
و افکار ما مثل دانه هایی که توی این باغ کاشته می کاریم
ما می تونیم گل پرورش بدیم یا علف هرز … انتخاب با خودمونه!
دوشنبه ات گلباران دوست من!

******

زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهی صبح ها را با افسوس خوردن بیدار شوی
صبح دوشنبه ات پرتقالی!

******

صبح دوشنبه زیبایی است
نگذار خاطرات دیروز در لحظه های امروزت قدم بزنند
به زندگی لبخند بزن و با عشق و شادی روزت را آغاز کن

******

یک صبح دل انگیز دوشنبه منتظر توست
تا آن را در آغوش بکشی و در دریاچه ای از امیدها و شادی ها شیرجه بزنی
صبحت بخیر همسر عزیزم!

******

همکار محترم! امیدوارم روز دوشنبه سرشار از آرامش، موفقیت و اتفاقات خوب در پیش رو داشته باشید. با آرزوی بهترین ها

******

برای امروز

شاد باش چون تو سزاوار آن هستی
عشق بورز چون دیگران به آن نیاز دارند
و ببخش چون آرامش قلبت در گروی آن است
دوشنبه ای عالی داشته باشی

******

عشق من!
آرزو می کنم دوشنبه ای پر از خبرهای خوب، شادی فراوان، لبخند دائمی و سرشار از برکت و عشق داشته باشی. روزت بخیر …

******

Whether it is Monday, Wednesday or Friday, as long as I have a friend like you, it will always be Awesome Day. happy monday

چه دوشنبه باشد، یا چهارشنبه یا جمعه
تا زمانی که دوستی مثل تو دارم همه روزها روز عالی خواهند بود.
دوشنبه ات شاد!