20 متن عاشقانه نامزدی برای پست، کپشن و پروفایل اینستاگرام

کپشن عاشقانه نامزدی خودم
کپشن عاشقانه نامزدی خودم

******

نامزدی پایان یک طوفان رمانتیک و آغاز یک داستان عشق ابدی است …
دوستت دارم مرد آینده زندگی ام!

******

متن نامزدی

برگ بعدی داستان عشق ما آغاز شده …
ما دو روح در یک قلب شده ایم
و آسمان قلب من با درخشان ترین ستاره دنیا تلاقی کرده است
بی صبرانه منتظر آغاز زندگی مشترک مان هستم نامزد قشنگم!

******

از این لحظه به بعد
قلب من پناهگاه امن تو
و آغوشم خانه ات خواهد بود
نامزدی مون مبارک!

******

جاده زندگی ما از این نقطه آغاز شده
با هم بودن تا همیشه

******

همه آن چه تو هستی
همه چیزی است که من همیشه به آن نیاز داشته ام
عشق منی!

******

تو زیباترینی هستی که داشته ام … دلبرکم!

******

 پست عاشقانه نامزدی
پست عاشقانه نامزدی

بعضی گره ها برای همیشه گره می خورد
مثل قلب من و تو … نامزد عزیزم!

******

بیشتر : متن زیبا و عاشقانه اعلام نامزدی

اگر عشق را درک کرده ام تنها علتش تو هستی
تو که امروز و همه فرداهای منی
تویی که فکر کردن به تو مرا بیدار نگه می دارد
و خواب دیدنت من را در خواب …
من با تو زنده ام

نامزدم! عشقم! مرد زندگی ام!

******

این آسان ترین “بله” ای بود که در سراسر عمرم گفته ام
و پس از آن ماجراجویی ما آغاز شد
پیش به سوی زندگی مشترک
پیش به سوی تجربه های شیرین
دوستت دارم نامزد مهربانم!

******

کسی را پیدا کرده ام که هرگز نمی خواهد کسی جز خودم باشم
کسی که من را به خوشبخت ترین مرد دنیا تبدیل کرده است

******

حلقه ای درخشان در انگشتم انداختم
در دوست داشتنی انگشت دستم
حلقه ای که ما را برای همیشه به نام هم کرد
حلقه نامزدی!
اما
عشق ما از همه جواهرات دنیا با ارزش تر است

******

I love you and that’s the beginning and end of everything my love!
تو را دوست دارم و این آغاز و پایان همه چیز است عشق من!

******

Finally, I have someone who took my hand, opened my mind and touched my heart. I love you
بالاخره کسی را پیدا کرده ام
که دستم را گرفت
ذهنم را باز کرد و قلبم را لمس کرد
دوستت دارم نامزدم شیرینم!

******

We’re getting married (!!!!)
ما در شرف ازدواج هستیم!!!

******

All I need for true happiness is having you by my side.
تمام آن چه برای شادی واقعی به آن نیاز دارم تو هستی و در کنار تو بودن
نامزدی مبارک عشقم!

******

When you realize you want to spend the rest of your life with someone, you want the rest of your life to start as soon as possible.
وقتی می فهمی می خواهی بقیه عمرت را با شخص خاصی سپری کنی بی صبرانه منتظر می شوی تا بقیه عمرت هرچه زودتر آغاز شود … عاشقتم نامزد دوست داشتنی ام!

******

من تمام دنیا را در انگشتم دارم
و هر زمان به این حلقه نگاه می کنم قلبم به تپش می افتد ….
اگر خواب می بینم
لطفا تا اطلاع ثانویه کسی من را از خواب بیدار نکند!

******

مهم ترین چیزهای زندگی
دوست داشتن و دوست داشته شدن است
داستان های عاشقانه واقعی هرگز پایانی ندارند
آغاز این داستان مبارک نامزد قشنگم!

******

مادرم همیشه می گفت “در زندگی ات بهترین ها را گلچین کن و برای خودت نگه دار”
من هم همین کار را کردم
تو گلچین بهترین های زندگی ام هستی نامزد عزیزم!

******

نامزد خوبم!
تو به من حس پروانه بودن بخشیدی
بی صبرانه منتظرم تا در کنار تو
بال هایم را باز کنم
و سفر پروانه ای خود را آغاز کنیم
سفری که هرگز پایانی نخواهد داشت …

در ادامه بخوانید : متن کارت عروسی