20 پیام وقت بخیر عزیزم و عشقم + عکس نوشته

عکس نوشته وقت بخیر عشقم
عکس نوشته وقت بخیر عشقم

اگه تو صد سال عمر کنی من می خوام صد سال منهای یک روز عمر کنم تا هرگز مجبور نباشم لحظه ای بدون تو زندگی کنم
وقتت بخیر عزیزم!

***

Do not forget I thought of you all night, and I will think of you all day darling, good day my love!

یادت نره من هر شب و هر لحظه از روزم رو به تو فکر می کنم عزیزم، روزت بخیر عشقم!

***

babe, I love you in the morning, in the middle of the day, in the night and when we are apart and when we are together and when not. Have a nice day and have a good time!.

عزیزم! صبح ها، ظهرها، شب ها، زمانی که از هم دور هستیم و وقتی که با هم هستیم یا با هم نیستیم، دوستت دارم. روز خوبی داشته باشی، وقتت بخیر!

***

I hope you know that you are the center to my galaxy and I love how my world revolves around you. Have a nice day and good time baby.

امیدوارم بدونی که مرکز کهکشان من هستی و من عاشق چرخیدن دنیای خودم اطراف تو … روز خوبی داشته باشی و وقتت بخیر عزیزم!

***

With you in my life, the grass is greener, the sky is brighter and definitely my life is happier. Love you. Good time …

با تو در زندگی ام، چمن سبزتر، آسمان روشن تر و بی شک زندگی ام شادتر است. دوستت دارم، وقت بخیر

***

این پیام رو برای روح زیبایی می فرستم که زندگی من رو کامل کرده. برایت آرزوی یه روز دوست داشتنی و خوب می کنم عشقم، دوستت دارم، اوقات خوشی داشته باشی

***

You are the reason I smile. You are the sunshine of my life. And I am wishing you a very nice day because, for me, your happiness means so much, Stay happy.

تو دلیل لبخند من هستی، تو آفتاب زندگی من هستی و من آرزو می کنم روز خیلی خوبی داشته باشی، خوشبختی ات برای من خیلی مهمه، شاد باش

***

اس ام اس وقت بخیر عاشقانه
اس ام اس وقت بخیر عاشقانه

Your love gives me strength and motivate me. I am sending my love to you on this beautiful day. I love you, my dear. Have a nice time.

عشق تو به من نیرو و انگیزه می ده، در این روز زیبا عشقم رو برات می فرستم
دوستت دارم عزیزم، وقت بخیر!

***

I am sending this message to remind you that I love you very much and I need you all the time. I wish you wonderful day with lots of love. good time!

این پیام رو برات می فرستم تا بهت یادآوری کنم خیلی دوستت دارم و همه اوقات بهت احتیاج دارم. برات روز شگفت انگیز با عشق فراوان آرزو می کنم عزیزم … وقتت بخیر!

***

Every new day is a reminder from God to us that we still have to do a lot more awesome things in life. Hope your day goes awesome today, my love!

هر روز جدید یک یادآوری از سوی خداوند برای ما است که ما هنوز باید کارهای بسیار خوب دیگری در زندگی انجام دهیم. امیدوارم امروزت عالی باشه عشق من! وقتت بخیر

***

این پیام همه روز تو رو همراهی می کنه تا شادی برات به ارمغان بیاره
و کاری کنه که هر لحظه از روز و شبت رو به من فکر کنی!
وقت و روزت بخیر مهربانم!

***

آروز می کنم هر لحظه از امروزت پر از شور و شادی و اتفاقات خوب باشد
از راه دور برایت عشق و بغل می فرستم، روز خوبی داشته باشی عشقم، لحظه هایت پر از شادی، وقتت بخیر

***

هر کجا هستی برات آرزو می کنم قلبی عاری از اندوه، ذهنی فارغ از نگرانی، زندگی پر از شادی، جسم بدون بیماری و روحی پر امید داشته باشی، مراقب خودت باش عشقم! وقتت بخیر …

***

تو گذشته، حال و آینده من هستی
تو گنجینه ای هستی که تا ابد مراقبت خواهم بود
هر لحظه ات شاد، وقتت بخیر نازنینم!

***

در اولین دیدار با تو متولد شدم و زندگی ام از همان لحظه که چشمانم با چشمانت تلاقی کرد آغاز شد
تو سرنوشت من هستی و لحظه هایم با حضور تو برکت گرفته است، وقتت بخیر زندگی من!

***

عشق من! هرگز فراموش نکن وجودم همیشه به تو وابسته است، اگر نباشی من چیزی جز هیچ نیستم
اوقات خوبی داشته باشی

***

تو همان فرشته ای هستی که بال هایش را روی زندگی ام پهن کرده
و با چوب جادویی اش تک تک رویاهایم را به حقیقت تبدیل کرده است
دوستت دارم و برایت آرزوی بهترین لحظه را دارم، وقتت بخیر!

***

حالا می دانم تنها دلیل خلقت من ملاقات با تو بوده است
تو طعم خوشبختی را به من چشانده ای
لحظه های خوبی داشته باشی، روز و وقتت بخیر!

***

در آغوش تو رویا می بینیم، در چشمان تو وجود دارم و در قلب تو زندگی می کنم.
بله! تو تمام من هستی و من تا بی نهایت عاشقت
لحظه هایت پرتقالی، وقتت بخیر عزیزم!

***

عشق ربطی به این ندارد که چند روز، چند هفته یا چند ماه با هم بوده ایم
بلکه به این معنا است که هر روز چقدر یکدیگر را دوست داشته ایم
من تا بی نهایت، هر روز و هر لحظه عاشقت می شوم، تو چطور؟!
وقتت بخیر دلبرم!

در ادامه بخوانید : عصر بخیر عشقم