زیباترین نقل قول های انگلیسی بزرگان با ترجمه فارسی

نقل قول به انگلیسی با معنی فارسی
نقل قول های انگلیسی از بزرگان با ترجمه فارسی

بهترین نقل قول های زیبا و معروف از بزرگان دنیا به زبان انگلیسی همراه با معنی فارسی

***

There are three things you can do with your life:
You can waste it, you can spend it, or you can invest it.
The best use of your life is to invest it in something that will last longer than your time on Earth
با زندگیت 3 کار میتونی انجام بدی: هدرش بدی، بگذرونیش و سرمایه گذاریش کنی!
بهترین راه استفاده از زندگی اینه که زندگیت رو روی چیزی سرمایه گذاری کنی، که حتی بعد از تو هم ماندگار بمونه!
“ریک وارن”

******

You only pass through this life once, you don’t come back for an encore
ما معمولا محو زیبایی پروانه می شویم، و کمتر به سختی هایی که در مسیر دستیابی به این زیبایی متحمل شده، فکر می کنیم
“الویس پریسلی”

******

Peace begins with a smile
آرامش، از لبخند آغاز می شود
“مادر ترزا”

******

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness
با هر  دقیقه عصبانیت، شصت ثانیه شادی را از دست داده ای!
“رالف والدو امرسون”

******

You must be the change you wish to see in the world
تو باید همان تغییری باشی که می خواهی در جهان ببینی!
“ماهاتما گاندی”

******

We are what we repeatedly do; excellence, then, is not an act but a habit
شخصیت ما همان چیزی است که به طور مکرر انجام می دهیم
با این حساب، بهترین بودن یک رفتار نیست، بلکه یک عادت است
“ارسطو”

******

The power of imagination makes us infinite
قدرت تجسم، ما را نامحدود می سازد
“جان مویر”

******

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory
گاهی ارزش یک لحظه را زمانی می فهمی که دیگر خاطره شده است
“دکتر یئوس”

******

Those who don’t believe in magic will never find it
آن هایی که به معجزه اعتقاد ندارند، هرگز آن را نخواهند یافت
“ناشناس”

******

Before anything else, preparation is the key to success
پیش از هر چیز، «آمادگی داشتن» کلید هر موفقیتی است
“الکساندر گراهام بل”

******

The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today
تنها محدودیت برای تجلی فردا، تردیدهای امروز است
“فرانکلین روزولت”

******

We should not judge people by their peak of excellence; but by the distance they have traveled from the point where they started.

نباید انسان ها را با اوج قله موفقیت شان قضاوت کرد؛ بلکه باید با مسیری که از نقطه شروع شان تا قله طی کرده اند، قضاوت شان کرد
“هنری وارد بیچر”

******

Do what is easy and your life will be hard. Do what is hard and your life will become easy
اگر کاری را که آسان است انجام دهی، زندگی ات سخت می شود و اگر کاری که سخت است را انجام دهی، زندگی ات آسان خواهد شد
“لس براون”

******

Time can be an ally or an enemy. What it becomes depends entirely upon you, your goals, and your determination to use every available minute
زمان می تواند دوست شما یا دشمن شما باشد. اینکه نتیجه چه خواهد بود، کاملا به شما، اهداف و عزم تان برای استفاده از هر دقیقه بستگی دارد.
“زیگ زیگلار”


فال حافظ کوکا