معمای المپیاد ریاضی : روز تولد رضا چه روزی ست؟

جواب معما روز تولد رضا
جواب معما روز تولد رضا

رضا روز تولدش را می خواد به دو نفر بگه و اول 10 تا گزینه میده بهشون

13 فروردین

15 فروردین

19 فروردین

17 خرداد

18 خرداد

12 تیر

13 تیر

12 اسفند

15 اسفند

17 اسفند

بعد ماه تولدش رو به نفر اول و روزش رو به نفر دوم می گوید

نفر اول : من تولد رضا را نمی دونم چیه اما نفر دوم هم مطمئنم نمی دونه

نفر دوم : من هم اولش نمی دونستم ولی الان با این حرف نفر اول می دونم

نفر اول: الان من هم با این حرف می دونم

کدوم روز تولد رضا بوده و چرا؟

البته این معما به نام روز تولد حسن هم هست!

برای مشاهده جواب معمای رضا با پایین مطلب بروید

.

.

.

نفر اول فقط ماه تولد را می‌داند و نفر دوم فقط روز تولد را؛ اما این تمام دانسته‌ های آن‌ها نیست!

نفر اول و نفر دوم همچنین می دانند که دیگری فقط نیمی از اطلاعات را دارد و همین، کلید حل ماجرا است

نفر اول می‌گوید: «من نمی‌دانم تاریخ تولد تو چه روزی است و می‌دانم که نفردوم هم نمی‌داند»؛ یعنی چه؟ یعنی روز تولد رضا قطعا یکی از عددهایی است که دو بار تکرار شده است وگرنه اگر 18 یا 19 بود، نفردوم تاریخ تولد رضا را می‌فهمید؛

اما نفر اول که عدد روز را نمی‌داند، او ماه را می داند و چون عددهای 18 و 19 در ماه‌های فروردین و خرداد قرار دارند، می‌فهمیم که ماه تولد این دوتا ماه نیست. پس گزینه‌ها به نصف کاهش می‌یابد

13 تیر

12 تیر

12 اسفند

15 اسفند

17 اسفند

حالا به سراغ جمله بعدی نفر دوم می رویم. او می‌گوید:
«من هم اولش تاریخ تولدت را نمی‌دانستم، اما الان فهمیدم تولدت چه روزی است»؛ یعنی در میان عددهای باقی مانده باید دنبال تنها عددی باشیم که روز و ماه را مشخص کند.

عدد 12 دو بار تکرار شده و نمی تواند تاریخ تولد باشد. پس گزینه‌ها به سه گزینه 13 تیر 15 اسفندو 17 اسفند محدود می‌شود که عددشان فقط یک بار تکرار شده است.

حالا نوبت جمله آخر نفر اول است: «خب، من هم الان فهمیدم تولدت چه روزی است!» یعنی او با دانستن ماه تولد گزینه درست را فهمید. اگر ماه تولد اسفند بود، او دو انتخاب داشت و نمی توانست پاسخ را بفهمد، اما برای ماه تیر فقط یک انتخاب دارد و همان پاسخ نهایی است.

تاریخ تولد رضا 13 تیر است

در ادامه بخوانید : معمای ارتفاع میز چقدر است؟