فقط 17 درصد مردم میتونن درست بگن که این پیراهن چند تا سوراخ داره؟

جواب تست هوش این پیراهن چند تا سوراخ دارد
تست هوش این پیراهن چند تا سوراخ دارد

گفته می شود که فقط 17 درصد از مردم میتونن جواب درست این تست هوش را بدن!

سوال هم خیلی ساده اس؛ این پیراهن چند تا سوراخ دارد؟ خوب فکر کنید و بعد به پایین مطلب برید تا جواب را با هم ببینیم!

.

.

.

.

جواب معما

2 تا جواب صحیح وجود دارد.

4 تا سوراخ در پیراهن هست چون که ما می تونیم پشت سوراخ های پیراهن هم ببینیم و بنابراین دو طرف پیراهن سوراخ شده که کلا میشه 4 تا سوراخ

جواب دوم : 8 تا سوراخ داره اگر ما تعداد سوراخ های آستین، یقه و خود تیشرت هم حساب کنیم.