معمای عبور قاطر از روی یک پل

معمای عبور قاطر از روی یک پل
معمای عبور قاطر از روی یک پل

یک معمای جالب و بامزه دیگر در سایت کوکا

سوال

یک پل چوبی در دهکده ای هست که بیشترین وزنی را که می تواند تحمل کند 400 کیلوگرم است.

یک قاطر که وزن خودش 380 کیلوگرم است و کره اش که در شکمش است 70 کیلوگرم وزن دازد را چطور باید از پل رد کرد؟

باهوشا بگن :)

پاسخ معما

.

.

جواب معما

در سوال گفته شده که وزن قاطر 380 کیلوگرم است و وزن کره داخل شکمش نیز 70 کیلوگرم که یعنی کلا وزن هر دو همان 380 کیلوگرم است و به راحتی می تواند از پل عبور کند.

در واقع ذکر وزن کره داخل شکم قاطر برای گمراه کردن ذهن شما بود!