مدل شلوار جین در دهه های مختلف

شلوار جین در دهه های مختلف چه مدل هایی داشته است؟

شلوار جین از مهمترین تولیدات صنعت پوشاک آمریکا در سال 1873 توسط ژاکوب دیویس و لوی استراوس اختراع شده است. برای نخستین بار از جین برای تولید لباس ملوانان استفاده می کردند اما در دهه 1950 بود که این نوع شلوار ابتدا در میان نوجوانان و سپس در میان همه مردم رایج شد. امروزه نیز آمریکاییان سالانه بیش از 14 میلیارد دلار جین خریداری می کنند. در اینجا تصاویری از سیر تکاملی شلوار جین را بر تن ستاره های هر دوران برایتان آورده ایم.

شلوار جین در دهه های مختلف
1950
شلوار جین در دهه های مختلف
1952
شلوار جین در دهه های مختلف
1953
شلوار جین در دهه های مختلف
1954
شلوار جین در دهه های مختلف
1955
شلوار جین در دهه های مختلف
1955
شلوار جین در دهه های مختلف
1956
شلوار جین در دهه های مختلف
1959
شلوار جین در دهه های مختلف
1960
شلوار جین در دهه های مختلف
1961
شلوار جین در دهه های مختلف
1962
شلوار جین در دهه های مختلف
1967
شلوار جین در دهه های مختلف
1970
شلوار جین در دهه های مختلف
1971
شلوار جین در دهه های مختلف
1974
شلوار جین در دهه های مختلف
1977
شلوار جین در دهه های مختلف
1980
شلوار جین در دهه های مختلف
1981
شلوار جین در دهه های مختلف
1984
شلوار جین در دهه های مختلف
1992
شلوار جین در دهه های مختلف
1995
شلوار جین در دهه های مختلف
1996
شلوار جین در دهه های مختلف
1997
شلوار جین در دهه های مختلف
2006
شلوار جین در دهه های مختلف
2007
شلوار جین در دهه های مختلف
2008
شلوار جین در دهه های مختلف
2009
شلوار جین در دهه های مختلف
2010
شلوار جین در دهه های مختلف
2011
شلوار جین در دهه های مختلف
2013
شلوار جین در دهه های مختلف
2015

/ برترین ها