20 متن پروفایل انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

متن پروفایل انگیزشی انگلیسی
متن پروفایل انگیزشی انگلیسی

Just one small positive thought in the morning can change your whole day
فقط یه فکر مثبت در آغاز روز، میتونه کل روزت رو تغییر بده

******

One of the differences between some successful and unsuccessful people is that one group is full of doers, while the other is full of wishers
یکی از تفاوت های بین افراد موفق و نا موفق، اینه که دسته اول رو افراد تلاشگر تشکیل میدن، و دسته دوم رو افراد آرزومند!

******

A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one
آدمی که اهل مطالعه ست، هزارباز قبل از مرگش زندگی کرده اما آدمی که مطالعه نمیکنه، فقط یک بار زندگی میکنه!

******

When the pain of an obstacle is too great, challenge yourself to be stronger
هر چی سختی موانع بیشتر باشه، بیشتر خودت رو به چالش می کشی!

******

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking
برای خوشبخت بودن، به چیز زیادی احتیاج نداری. خوشبختی یه امر درونیه؛ خوشبختی در طرز فکر توئه

******

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
آینده به کسانی تعلق دارد که به زیبایی رویاهای خود ایمان دارند

******

The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitudes
بزرگ ترین کشف بشر، این بوده که انسان با تغییر نگرشش، میتونه زندگیش رو تغییر بده!

******

Take the risk or lose the chance
یا باید خطر رو بپذیری، یا فرصت رو از دست بدی!

******

Your life does not get better by chance , it goes better by change
زندگی شما با شانس بهتر نمی شود، زندگی شما با تغییر شما بهتر می شود

******

Who loses today, won’t find tomorrow, there is nothing important as today
کسی که امروز را از دست می دهد، فردا را نخواهد یافت. هیچ چیز مهمتر از امروز نیست

******

A negative mind will never give you a positive life
یه ذهن منفی، هیچ وقت یه زندگی مثبت رو خلق نمیکنه!

******

If you won’t be patient in the flow of river, every drift wood will be a huge problem for you
اگر نتوانید دربرابر جریان های رودخانه صبور باشید، هر تکه شاخه ای که به درون آب بیافتد برای شما مشکل بزرگی بوجود می آید.


فال حافظ کوکا