20 متن عصر بخیر عاشقانه برای عشقم (انگلیسی – فارسی)

 عکس نوشته عصر بخیر عاشقانه
عکس نوشته عصر بخیر عاشقانه

تو درمانی هستی که باید سه بار در روز
صبح، شب و عصر مصرف کنم
دلم برایت خیلی تنگ شده
عصرت بخیر!

******

فکر کردن به تو
بهترین سرگرمی عصرانه من است
عشق تو همه چیزی است که در زندگی می خواهم
با آرزوی بعد از ظهر شگفت انگیز برای دلبر من!

******

I pray to god that he keeps me close to you so we can enjoy these beautiful evenings together forever! Wishing you a good time this evening !

از خدا می خواهم که من و تو را در کنار هم نگه دارد
تا بتوانیم با هم و تا ابد از این عصرهای زیبا لذت ببریم
برایت آرزوی اوقات خوش در این عصر زیبا دارم!

******

Each and every day, I cherish the evening because it was in one of them that I met a special person – you. Make sure you enjoy your evening . I miss you, and I love you. Good evening .

هر روز و هر روز
عصرها را گرامی می دارم
چون در یکی از همین بعد از ظهرها بود که
با یک شخص خاص یعنی تو آشنا شدم
از عصرت لذت ببر!
دلتنگتم و دوستت دارم … عصر بخیر

******

اس ام اس عصر بخیر عزیزم
اس ام اس عصر بخیر عزیزم

I miss you every day, since you came into my life and became a part of it, and I don’t want to stay a moment without you. I wouldn’t survive without you because your love is like the air I breathe. Good evening

از زمانی که وارد زندگی ام شدی و به بخشی از آن تبدیل شدی
هر روز دلم برایت تنگ می شود
و نمی خواهم لحظه ای بدون تو بمانم
بدون تو زنده نخواهم ماند زیرا عشق تو مانند هوایی است که نفس می کشم
عصر بخیر عزیزم!

******

I’m giving you my heart, filled with my love for you, make sure you drain all the love before sending it back to me to fill it again with some more. I love you. Good evening

قلبم را به تو هدیه می دهم
قلبی مملو از عشقم نسبت به تو
قبل از باز فرستادن قلبم، حتما همه عشق آن را خالی کن
تا دوباره قلبم را با عشق بیشتر پر کنم
دوستت دارم
عصر بخیر!

******

How is your evening sweetheart, hope you are doing fine.

عزیزم! بعد از ظهرت چطور می گذره؟ امیدوارم حال خوبی داشته باشی

******

Time to remember sweet persons in your life, I know I will be first on the list, Thanks for that, Good evening my dear!

زمان مرور آدم های دوست داشتنی و شیرین زندگی ات فرا رسیده
می دانم من اولین شخص در لیستت خواهم بود
و به خاطرش ازت ممنونم
عصر بخیر عزیزم!

******

Every evening is to remember the one whom my heart beats for. The one I live and sure can die for. Missing your face.

هر بعد از ظهر یادآور کسی است که قلب من برایش می تپد
کسی که برایش زندگی می کنم و می میرم
دلم برای چهره ات تنگ شده

******

My love, I hope you are doing well at work and that you remember that I will be waiting for you at home with my arms open to pamper you and give you all my love. I wish you a good evening !

عشق من! امیدوارم اوضاع کار خوب باشه و به یاد داشته باش من با آغوش باز در خانه منتظر تو هستم تا نوازشت کنم و تمام عشقم را به تو نثار کنم
آرزو می کنم عصر خوبی داشته باشی …

******

I love you my sunshine. Every morning I look at your face and it shines. I am sure you shining brighter on this lovely evening . Happy evening my love.

دوستت دارم آفتاب من!
هر صبح به صورتت نگاه می کنم که به زیبایی می درخشد
و مطمئنم در این عصر دوست داشتنی درخشنده تر نیز هستی
عصر شادی داشته باشی عشقم!

******

In this beautiful evening, I wish I could sit and talk with you. You always make the beautiful thing more beautiful. Good evening dear.

در این عصر زیبا کاش می توانستم کنارت بنشینم و با تو صحبت کنم
تو همیشه چیزهای زیبا را زیباتر می کنی
عصرت بخیر عزیزم!

******

فقط خواستم بدانی تو آفتاب زندگی من و عشق زندگی هستی
عصر دوست داشتنی در پیش داشته باشی عزیزم

******

Evenings are the most special time we all have for our self, to think of how the day went. Now I am wishing you the best of this evening and a good night rest.

عصرها خاص ترین زمان برای ما است که به روزی که گذشت فکر کنیم.
برایت بهترین عصر و شب خوبی را آرزو می کنم عزیزم!

چشیدن طعم لبخند روی صورتت
از هر شیرینی شیرین تر و از هر آرامشی گواراتر است
تو نازنین ترینی، دوستت دارم، هر روز و هر لحظه
عصر زیبایی داشته باشی!

******

My love you the reason why there is never a sunset in my life, life without you has no meaning, thank you for loving me. have a good evening.

عشق من! تو دلیل این هستی که در زندگی من هرگز غروبی وجود ندارد
زندگی بدون تو برایم بی معناست
ممنونم که عاشق منی
عصر دل انگیزی داشته باشی …

******

هیچ چیز نمی تواند عشق من نسبت به تو را تغییر دهد
همان طور که تو مال من هستی من هم مال تو هستم
آن چنان تو را می پرستم که می توانم برایت هر کاری انجام دهم عزیزم
عصر خوبی داشته باشی دلبر شیرین من!

******

آرزو می کنم خورشید هرگز در زندگی ات غروب نکند
همیشه دلیلی برای لبخند زدن داشته باشی
من عاشق زمانی هستم که لبخند می زنی
عصر خوبی داشته باشی پادشاه من!

******

با تو خوشبخت ترین مرد دنیا هستم
تو هر لحظه من را، صبح و ظهر و عصر و شب هایم را به زیبایی می سازی
بعد از ظهر خوبی داشته باشی عشقم!

******

وقتی به این فکر می کنم که چقدر فاصله بین ما وجود دارد
و تا مدت ها تو را نخواهم دید
دلم برایت تنگ تر از همیشه می شود
کاش عصرهای دلتنگی هر چه زودتر به پایان برسد
دوستت دارم
بعد از ظهر دل انگیزی داشته باشی

در ادامه بخوانید : متن ظهر بخیر عاشقانه