جملات شاخ عاشقانه برای بیو و کپشن (انگلیسی و فارسی)

تکست شاخ عاشقانه انگلیسی
تکست شاخ عاشقانه انگلیسی

تو آسمان آبی روشن و خیال بی پایان من هستی
به همین دلیل است که هر لحظه به هر چه فکر می کنم
این است که تو چقدر زیبا و بی همتا هستی

******

کپشن انگلیسی عاشقانه

You’re like a four-leaf clover: hard to find and lucky to have
تو مانند یک شبدر چهار برگ هستی: پیدا کردنت سخت و داشتنت خوشبختی است

******

شاخ ترین جملات عاشقانه
شاخ ترین جملات عاشقانه

من بدون تو …
همانند گل بدون آب
صبح بدون خورشید
جهان بدون نورم
و هر روز بیشتر و بیشتر دلتنگت می شم عزیزم!

******

لبخند تو روز را درخشان می کند و مانند درخشش ستارگان است
تو روشنایی من هستی و همیشه تو را دوست دارم

******

او مردی است که قلب من را دزدید و با عشق من را همسرم صدا می کند

******

متن پروفایل شاخ عاشقانه
متن پروفایل شاخ عاشقانه

Only trust someone who can see these three things:
the sorrow behind your smile
the love behind your anger
and the reason behind your silence

فقط به کسی اعتماد کن که بتونه این سه چیز رو ببینه :
غم پشت لبخندت را
عشق پشت خشمت را
دلیل پشت سکوتت را

******

من نمی دونم آینده چی میشه
اما امیدوارم که تو در کنارم باشی

******

متن شاخ عاشقانه برای استوری
متن شاخ عاشقانه برای استوری

We are totally #couplegoals
کنایه از زوج ایده آل و عاشق بودن

******

Hard times will always reveal true friends
لحظات سخت زندگی دوستان حقیقی را آشکار می کند

******

تو دلیل همیشه لبخند زدن من هستی

******

اولین باری که تو را دیدم، قلبم زمزمه کرد
“این خودشه”

******

تو حواس پرتی مورد علاقه من هستی

******

Even the stars were jealous of the sparkle in her eyes
حتی ستارگان آسمان نیز به درخششی که در چشمانش بود حسادت می کردند

******

I miss you…
دلتنگتم

******

چراغ شمع من برای شام های عاشقانه باش

******

عشق راهی پیدا می کند …

******

چه در کنار من باشی چه از هم جدا
باز هم همیشه در فکر و قلب من اولین هستی

******

همین که قاصدکی را ،
فوت کنی
تا عطر نفس هایت
را با خود بیاورد
برای دلم کافیست . . .

******

صحبت از “دیروز و امروز و فردا” نیست
صحبت از توست و تو یعنی “همیشه”

******

اتفاقات خوب زندگی با تو بهتر می شود

در ادامه بخوانید : کامنت زیبا و عاشقانه برای اینستاگرام