شعر و متن های عاشقانه درباره پروانه و گل های زیبا

متن زیبا در مورد پروانه و گل
متن زیبا در مورد پروانه و گل

جملات زیبا درباره پروانه ها

متن های کوتاه و ادبی همراه با اشعار کوتاه عاشقانه در مورد پروانه و گل های زیبا همراه با عکس نوشته های زیبا با تصویر پروانه برای پروفایل

متن انگلیسی درباره پروانه

The butterfly is a flying flower. The flower a tethered butterfly

پروانه گلی در حال پرواز است و گل، پروانه ای در بند!

******

اگر هیچ چیز هرگز تغییر نمی کرد هیچ پروانه ای وجود نداشت

******

Butterflies… flowers that fly

پروانه ها گل هایی هستند که پرواز می کنند

******

Butterflies are the heaven sent kisses of an angel

پروانه ها بوسه های بهشتی فرستاده شده از یک فرشته هستند

******

شعر عاشقانه درباره پروانه
شعر عاشقانه درباره پروانه

رو خبر گنج ز پروانه پرس
حال دل شمع ز پروانه پرس
خواجوی کرمانی

******

جملات کوتاه و عاشقانه درباره پروانه ها
جملات کوتاه و عاشقانه درباره پروانه ها

عشق همانند پروانه است، به جایی می رود که او را خوشنود کند و به هر جا که می رود آن جا را دلپذیر می کند

******

Butterflies are graceful, varied and enchanting. Butterflies lead you to the sunny side of life. And everyone deserves a little sunshine

پروانه ها ظریف و رنگارنگ و دلربا هستند. پروانه ها تو را به لبه آفتابی زندگی هدایت می کنند و هر کسی سزاوار قدری نور و روشنایی می باشد.

******

خوشبختی همانند یک پروانه است، اگر دنبالش کنید همیشه دور از دسترس شما خواهد بود اما زمانی که آرام بنشینید، ممکن است روی شما بنشیند!

******

متن های کوتاه و ادبی زیباه درباره پروانه
متن های کوتاه و ادبی زیباه درباره پروانه

اضافه کردن بال به کرم های ابریشم پروانه خلق نمی کند بلکه کرم های بی دست و پا و ناتوان ایجاد می کند، پروانه ها به واسطه دگرگونی و تحول خلق می شوند.

******

پای بند قفسم باز و پر بازم نیست
سر گل دارم و پروانه ی پروازم نیست

هوشنگ ابتهاج

******

هر انسانی همانند یک پروانه است، از چیزی زشت و بدون هیچ ظرافت و لطافتی شروع می شود و در نهایت به پروانه ای زیبا و ظریف که هر کسی دوستش دارد تبدیل می شود

******

خواب دیدم پروانه ای بودم که در آسمان پرواز می کردم، از خواب بیدار شدم … حالا در شگفتم که آیا من مردی هستم که رویای پروانه شدن داشته یا پروانه ای هستم که هم اکنون در حال دیدن رویای انسان شدن هستم

******

You’ve gotta be a caterpillar before you are a butterfly. Problem is, most people aren’t willing to be a caterpillar

قبل از این که پروانه شوی باید کرم ابریشم باشی اما مشکل این است که اکثر مردم نمی خواهند کرم ابریشم باشند.

******

A butterfly lights beside us like a sunbeam, and for a brief moment, its glory and beauty belong to our world… but then it flies again, and though we wish it could have stayed… we feel lucky to have seen it

یک پروانه اطراف ما را همانند پرتو آفتاب روشن می کند و برای یک لحظه کوتاه درخشندگی و زیبایی اش به دنیای ما تعلق دارد …. اما دوباره پرواز می کند و گرچه ما آرزو می کنیم که کاش می توانست بماند … اما احساس خوش اقبالی می کنیم که پروانه ما را دیده است!

******

یک روز من یک پروانه زیبا خواهم شد و آن گاه همه چیز بهتر می شود

******

To know God, watch a butterfly return to the same tree – after a year and a thousand miles

برای شناخت خدا، کافیست به پروانه ای دقت کنید که بعد از یک سال و هزاران مایل مسافت، دوباره به همان درخت بازمی گردد.

******

ما از زیبایی پروانه لذت می بریم اما به ندرت تغییراتی که برای رسیدن به این زیبایی گذرانده را تحسین می کنیم

******

دلنوشته زیبا درباره پروانه شدن

پروانه باش

جایی که برای کرم ابریشم پایان دنیاست پروانه ای متولد می شود

برای پروانه شدن راه زیادی لازم است
باید قبل از آن به قدر کافی شجاع شد
باید فهمید که پرواز آن قدر ها هم که فکر می کنیم ، ساده نیست
باید دانست که اگر ترس در دل راه یابد، سقوط حتمی ست

برای پروانه شدن، گذشتن از تنگنای پیله های در هم تنیده شده زندگی لازم است
گاه چنان این پیله ها در هم گره خورده اند
که خستگی در تک تک سلول های بدن خانه می کنند و
این خیال به وجود می آید که رهایی غیر ممکن است
ولی تنها کسانی می توانند پروانه شوند که بیش از همه امید داشته باشند و البته صبر …

پروانه به ناچار باید پرواز کند و شرط اول پرواز، گشودن بال هاست
بال های ضعیف و رنجور، پروانه را از پرواز باز می دارد
شرط دیگر نترسیدن از ارتفاع است

پروانه بودن، قلب پروانه ای می طلبد. و احساس پروانه ای، برای یافتن گل ها
برای درک زندگی و این که
در نگاه کسانی که معنی پرواز را نمی فهمند هر
چه اوج بگیری کوچکتر می شوی