جملات مردانگی یعنی | متن زیبا و کوتاه در مورد مردونگی و مرام

جملات سنگین مردونگی شاخ
جملات سنگین مردونگی

به بعضیا باید گفت:
حرف از مردونگی نزن!
سنگینه، سرفت می گیره…!

******

یه مرد واقعی روی عشق طولانی مدت سرمایه گذاری می کنه نه هوسای زود گذر!

******

سلامتی هر کی مرده؛ نه هر چی مرده

******

مردانگی یعنی
اگر زنی خواست
سرش را بر شانه ات بگذارد،
ببینی
طاقت سنگینی سرش را داری یا نه ؟
اعتماد زنانه سنگین است

******

متن سنگین مردونگی و رفاقت
متن سنگین مردونگی و رفاقت

به یاد سه نفر سوختم :
اول مادری که چشم به او دوختم …
دوم پدری که مردانگی را از او آموختم…
سوم رفیقی که جز مرام و معرفت چیزی از او نیاموختم…
سلامتی همشون

******

It is better to💪fight and fall👎down again
than living without hope💔💔💔
Be a ☠️best☠️ for ur best😎😎😎

بهتره که بجنگی و دوباره سقوط کنی
تا این که بدون امید زندگی کنی
بهترین برای بهترین خودت باش

******

******

پسره و مردونگی کردناش
عطر تلخ و سرد زدناش
غیرتی شدناش
داد زدناش
ناز کشیدناش
مغرور بودناش
یه جور خاص مهربون شدناش

******

کپشن مردونگی عاشقانه برای اینستاگرام
کپشن مردونگی عاشقانه برای اینستاگرام

فشار آرام دستانت را دوست دارم
وقتی که مردانگی ات را به رخ انگشتانم می کشی

******

چقدر سخته
⇦ زن
باشی و بخوای به یه
⇨ مرد ⇦
مردونگی یاد بدی …

******

طرف مامانش موچین رو ازش قایم میکنه
بعد میاد واسه ما دم از مردونگی میزنه!

******

محبت بر خلایق انتهای سادگی ست
مردی و مردانگی آخرش آوارگی ست

******

قول می دهم بشوم همان پسرک شلوغ و پر هیاهو …
وقتی کسی را یافتم که لایق مردانگی هایم باشد

******

اس ام اس مردونگی و نامردی
تکست مردانگی و نامردی

مردانگی
جنسیت سرش نمی شود
معرفت که نداشته باشی
نامردی

******

سلامتی رفیق هایی که از پل نامردی رد نمیشن
ولی تو دریای مردانگی غرق میشن

******

متن زیبا کوتاه مردانگی
متن زیبا کوتاه مردانگی

یه مرد برای برد به دنیا اومده نه باخت!

******

دم دوستانی گرم که آتش مردانگی آنها جنگل های نامردی را خاکستر می کند

******

متن سنگین مردونگی انگلیسی
متن سنگین مردونگی انگلیسی

Take me as I am or watch me as I go

من رو همونطور که هستم قبول کن یا رفتنم رو تماشا کن

******

ترجیح می دم یه بچه باشم و با هواپیمای کاغذی بازی کنم تا این که یه مرد باشم و با قلب یه زن بازی کنم

******

فقط مردها غیرت ندارند
باور کن زن ها هم رگ غیرتی دارند
که اگر گل کند….!
همه مردانگی ات زیر سوال می رود

******

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد
امــآ …
فــهمیدن که دارد
بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم
لـُطفاً …

******

عشق برای من تعریف نشدس!
چون قلب رو ضعیف می کنه و ضعف توی فرهنگ واژگان من جایی نداره!

******

فک کردی دوسِت دارم شاخ شدی؟!
نه عزیزم! تو بیشتر شبیه رویایی هستی که من با دست چپم نقاشی کردم!