25 متن زیبا در مورد گل ها برای پست و کپشن اینستاگرام

 کپشن گل و عشق
کپشن زیبا در مورد گل و عشق

گل ها چراغ های رنگی کوچکی از خورشید هستند که هنگامی که آسمان تیره و تاریک افکار ما را می پوشاند، ما از آن ها روشنی می گیریم

******

گل ها حقیقی ترین زبان عشق هستند

******

تمام گل هایی که فردا می رویند در بذرهای امروز هستند

******

و عشق یک گل رز کاشت و جهان شیرین و دوست داشتنی شد

******

همانند یک پرتوی خورشید در روز تابستانی گرم
در گل آفتابگردان نیز تابش و درخشندگی است

******

نگاه کردن به گل ها مایه آرامش است

******

گل لاله ملکه ای با وقار و با شکوه در میان گل ها است

******

پست زیبا در مورد گل
پست زیبا در مورد گل

Good friends are like beautiful flowers in the garden of life
دوستان خوب همانند گل های زیبا در باغ زندگی هستند

******

پروانه ها گل هایی هستند که پرواز می کنند

******

بعضی از آدم ها مانند گل نرگس هستند
که با نگاه کردن به آن ها تمام وجودت سرشار از آرامش می شود
تو از همان بعضی ها هستی!!

******

عشق همانند گل زیبایی است که شاید لمسش نکنم
اما عطر آن باغ را به فضای لذت بخشی تبدیل می کند

******

استوری گل قاصدک
استوری گل قاصدک

روزتــان ســـــرشــار از قـــاصـــــدک هــای خـــــــوش خـــــبـــر

******

گل ها شیوه طبیعت برای سرودن شعر هستند

******

In joy or sadness, flowers are our constant friends
در شادی یا غم، گل ها دوستان همیشگی ما هستند

******

هر گل، روحی شکفته شده در دل طبیعت است

******

زندگی خالی نیست
مهربانی هست
سیب هست
ایمان هست
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

******

Let the flowers live
بگذار گل ها زندگی کنند

******

Flowers are the music of the ground. From earth’s lips spoken without sound
گل ها موسیقی خاک هستند از لب های زمین که بدون صدا صحبت می کند

******

در جایی که کلمات شکست می خورند گل ها قدرت بیان هزاران احساس را دارند

******

رایحه گل ها در هوا خوشبوتر از داخل دست هاست

******

شخصیت برای یک انسان همانند عطر برای یک گل است

******

مردم به هم گل هدیه می دهند زیرا معنای حقیقی عشق در گل هاس نهفته شده است

******

گل نمی تواند بدون نور خورشید شکفته شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند

******

گل ها درباره این که چطور شکوفه خواهند داد نگران نیستند
آن ها فقط باز می شوند و به سوی نور می چرخند و این آن ها را زیبا می سازد


فال حافظ کوکا