جملات زیبا و عاشقانه در مورد گل قاصدک

متن کوتاه و زیبا در مورد قاصدک
متن کوتاه و زیبا در مورد قاصدک

همه منتظرند تو از راه برسی قاصدک
با پیامی که از شادی و امید سرشار است

******

جملات عاشقانه درباره گل قاصدک
جملات عاشقانه درباره گل قاصدک

قاصدکی دیدم
آرزو کردم
و تو
زیباترین تحقق آرزوی منی

******

عکس نوشته در مورد قاصدک
عکس نوشته در مورد قاصدک

دور ماندم از تو
اما خوش باورانه
منتظر قاصدکی هستم
تا پیامی از تو آورد
این آرزوی من است

******

عکس پروفایل گل قاصدک
عکس پروفایل گل قاصدک

روزتــان ســـــرشــار از قـــاصـــــدک هــای خـــــــوش خـــــبـــر

******

می خندم و می رقصم با قاصدکی که مهمان من است
او را نسیم زیبای صبح به خانه من آورد
پر مهر به رویش لبخند زدم و پناهش دادم

******

در آن لحظه که
قاصدک را در دستانم فشردم
قاصدک دیگر نه به آسمان تعلق داشت
و نه به من …
زیرا که
زیبایی قاصدک در رها کردن آن است

******

بعضی وقتا باید قاصدک باشی
بشی قاصد آرزوی آدم ها یا اصلا بشی پله ای واسه رسیدن به آرزوهاشون
اون وقت محال ممکنه خدا آرزوهاتو ببینه و تو سبد براورده شده ها نچینه

******

قاصدک خودش را به هزاران تکه می شکند
تنها برای آن که
ایمان بیاوری آرزویی از هزاران آرزویت را
محقق خواهد شد

******

نیامدی اما
به لطف هزاران قاصدکی که
به یادت
و
در آرزویت
به باد دادم
آسمان قاصدک ها بوی تو را می دهد

******

قاصدک …
بسیارند آن هایی که به او تنها به چشم یک گیاه نگاه کرده اند
و
بسیارترند آن هایی که او را به چشم یک آرزو نگریسته اند

******

زیبایی را در قاصدک جستجو کن
که چگونه به آرامی
از خورشید طلایی به ماه نقره ای تغییر می کند

******

برای زنبور عسل
قاصدک اولین نشانه آمدن بهار است

******

متن ادبی و قشنگ درباره قاصدک
متن ادبی و قشنگ درباره قاصدک

زندگی مانند قاصدک است
هرچه بیشتر در دستانت نگه داری
بیشتر خرد می شود
اما زمانی که رهایش کنی
شروع به پرواز خواهد کرد

******

قاصدک دانه ای کوچک است
که به آرزویی بزرگ تبدیل می شود

******

نمی دانم چند عاشق
آرزوی نگاهت را در قاصدک ها
به امانت سپرده اند
که به هر قاصدک که می رسم
از نگاهت سرشار است

******

ای هم نشین
گل ها
پروانه ها
شب تاب ها
ای قاصد خوش خبر
آواز سر بده و با من بگو
از نا گفته های دل یار

******

قاصدک نغمه بخوان و خبر از عشق بده
تا که این خسته روان بار دگر زندگی آغاز کند

******

قاصدک ها…
آن ها با خود عشق و رویا را به هر کجا که بخواهند می برند
و اشک ها و حسرت ها را در دل نهان می کنند
تا فقط پیام آور شادی باشند

******

لحظه ها متوقف شده بودند، با چشم هایی که از اشک تر بودند در انتظارت بودم قاصدک …
خوش خبری ات به فریادم رسید و مهتاب را به آسمان شب من هدیه کرد

******

راستی خدا دلم هوای دیروز را کرد
هوای روزهای کودکی را
دلم می خواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم
آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد

******

قاصدک با من بگو صدای قدم هایش نزدیک است
با من از آمدنش سخن بگو تا یاس من جای خود را به امید دهد و رویاها و آرزوهایم هم چنان بیدار بمانند