20 متن زیبا برای کپشن عکس خودم در طبیعت [انگلیسی – فارسی]

متن زیبا برای کپشن عکس خودم در طبیعت
متن زیبا و ادبی برای کپشن عکس خودم در طبیعت

زیباترین جملات کوتاه در مورد طبیعت گردی، حس آرامش و لذت بردن از طبیعت برای کپشن پست و استوری اینستاگرام

***

The Earth has music for those who listen
زمین برای کسانی که گوش شنیدن دارند موسیقی می نوازد

******
Look deep into nature and then you will understand everything better
به اعماق طبیعت بنگرید و آن گاه همه چیز را بهتر درک خواهید کرد

******

To walk in nature is to witness a thousand miracles
قدم زدن در طبیعت یعنی تماشای هزار معجزه

******

Nature is the art of God
طبیعت هنر خداوند است

******

Lightning is incredible
رعد و برق پدیده ای باورنکردنی است

******

Keep your love of nature, for that, is the true way to understand art more and more
عشق خود به طبیعت را حفظ کنید زیرا راه حقیقی درک بیشتر و بیشتر هنر است

******

دریا را بو کن
آسمان را حس کن
بگذار روحت در طبیعت به پرواز در آید

******

بگذار باران تو را ببوسد
بگذار باران با قطرات نقره ای بر روی سرت بکوبد
بگذار باران برای تو لالایی بخواند
امروز من از قدم زدن با درختان قد کشیده ام

******

Every flower is a soul blossoming in nature
هر گل یک روح شکفته شده در دل طبیعت است

******

When it Rains, Look for Rainbows. When it’s Dark, Look for Stars
زمانی که باران می بارد به دنبال رنگین کمان بگرد، زمانی که هوا تاریک است به دنبال ستارگان

******

طبیعت را مطالعه کن، به طبیعت عشق بورز، کنار طبیعت بمان
طبیعت هرگز تو را سرخورده نمی کند

******

Nature – cheaper than therapy
طبیعت ارزان تر از درمان است

******

Difficult roads often lead to beautiful destinations
جاده های سخت اغلب به مقصد زیبایی منتهی می شوند

******

The mountains are calling and I must go
کوه ها من را می خوانند، باید بروم

******

The sound of rain needs no translation
آوای باران نیازی به ترجمه ندارد

******

Nature never did betray the heart that loved her
طبیعت هرگز به قلبی که او را دوست داشته باشد خیانت نمی کند

******

I am in love with the green earth
من عاشق این زمین سبز هستم

******

Joy in looking and comprehending is nature’s most beautiful gift. – Albert Einstein
لذت دیدن و درک کردن زیباترین هدیه طبیعت است. “انیشتین”

******

How glorious a greeting the sun gives the mountains!
خورشید چه با شکوه به کوه ها سلام می دهد

******

دلتنگی
رودخانه ای ست
که به هیچ دریایی
نمی ریزد

******

صدای خش خش برگ های زرد و نارنجی
هنگام عبور از جاده پاییزی
دلنشین ترین ملودی طبیعت است

در ادامه : متن در مورد طبیعت زیبا برای کپشن اینستاگرام


فال حافظ کوکا