جملات زیبا و عاشقانه درباره گل شقایق

متن زیبا و ادبی راجب گل شقایق
متن زیبا و ادبی راجب گل شقایق

سیاهی چشمانت … سرخی لب هایت … لطافت دستانت
آری تو همانند شقایقی هستی که
عشق ورزیدن به آن و لمس کردنش ممنوع شده
و من همچنان در آرزویی محال، رویای داشتنت را دارم و و چیدنت را

******

جملات زیبا درباره گل های شقایق
جملات زیبا درباره گل های شقایق

گل شقایق بوسه داغ تابستان بر زمین است …
بوسه ای که تنها به زمین تعلق دارد
بوسه ای که در دست های ما رنگ می بازد و می ریزد
صدها بار صدها شقایق را لمس می کنم اما هرگز آن ها را نخواهم چید …

******

لذت ها و خوشی ها همچون گل شقایق هستند
که به محض چیدن، گلبرگ هایش می ریزد!

******

همانند شقایق در میان نرگس ها باش و از این تنهایی ات ترسی به دل راه نده!

******

مادامی که همچون گل شقایق وحشی ریشه در خاک های زندگی داری و نفس می کشی
در مسیر زندگی به پیش برو؛
هرچند قدم هایت آهسته … هرچند مسیرت دشوار!

******

هر جا شهیدی بر خون می غلتد
شقایقی می روید
تا پیام عشق را به آسمان ها برساند
که خون قهرمانان هرگز پایمال نخواهد شد

******

شعر زیبا درباره گل شقایق

زندگی خالی نیست
مهربانی هست
سیب هست
ایمان هست
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

******

گل شقایق زندگی من
عاشقانه دوستت دارم

******

تو یعنی پاکی باران تو یعنی لذت دیدن
تو یعنی یک شقایق را به یک پروانه بخشیدن

******

شقایق سرخ، رخت سر شار از عشقی ست شور انگیز
دلت داغ دار هجران یار، چون من در آرزویی
در آرزوی دیدار، در آرزوی دیدار آن یار

******

آن که عاشق بود از این دشت گذر کرد و راز دل با این جا گفت
دشت تاب اندوه عاشق نیاورد
شقایق رویانید تا نشانی از عشق و اندوه عاشق باشد

******

شقایق ، تو دلی پر درد داری
تو حیرانی، مبتلایی، ز نیرنگ جهان بیزار
سر گردانِ در دشتی اما باز سرود عشق می خوانی

******

بهار برای داشتنت به خود می بالد شقایق
و نسیم شاد است که کودکانه در میان گل برگ های سرخ تو می دود

******

دشت ها از شقایق سرخ پر است و من ایستاده و نظاره گر این شگفتی ام
چه زیبا آفریده شدی ای شقایق.


فال حافظ کوکا