100 متن زیبا و عاشقانه برای کامنت اینستاگرام

نمونه یک کامنت خوب عاشقانه
کامنت خوب عاشقانه برای اینستاگرام

******

من بارها عاشق شده ام …
همیشه با تو

******

کپشن انگلیسی کوتاه

کامنت انگلیسی زیبا و عاشقانه
کامنت انگلیسی زیبا و عاشقانه

Words cannot describe how much I love and adore you
کلمات نمی توانند توصیف کنند که چقدر دوستت دارم و به تو عشق می ورزم

******

You are the most beautiful woman in the world, and I am so lucky to have you in my
life
تو زیباترین زن دنیا هستی و من خیلی خوش شانسم که در زندگی ام حضور داری

******

Hello, sweetie. I just wanted to let you know that I have been thinking about you all
day
سلام عزیزم! فقط می خواستم بهت بگم که تمام روز را به تو فکر می کردم

******

دیدن شادی تو خواسته ی همیشگیه منه

******

تو این هنر رو داری که همیشه قلبم رو شاد کنی

******

هر وقت فکر می کنم که چطور منو نگاه می کنی
احساس می کنم خوش شانس ترین زن سراسر جهان هستم

******

تو تا ابد در قلب منی

******

فاصله معنا ندارد
وقتی دلتنگ کسی هستی که همه چیز توست …
دوستت دارم و چشم انتظار آمدنت … شوهر عزیزم!

******

تو ستودنی ترین مردی هستی که تا به حال شناخته ام

******

تو بهترین در زندگی من هستی

******

دوست داشتنت هرگز یک اختیار نبود بلکه یک احتیاج بود

******

وقتی که کلمه ی عشق را دیدم اولین چیزی که به ذهنم آمد تو بودی

******

احساس می کنم زندگیم از روزی شروع شده که تو رو دیدم. تو یه رویایی

******

من تو را به خاطر چیزی که هستی، بودی و خواهی بود دوست دارم

******

زندگی ما مانند فیلمی عاشقانه ای است که بارها و بارها تکرار می شود
لبخند می زنیم
معاشقه می کنیم
می خندیم
می جنگیم
و این کار ها را دوباره تکرار می کنیم

******

جهان بدون عشق تو بی معنی است عشق من

******

تو باعث می شوی قلبم ترانه بخواند

******

دوستت دارم و این آغاز و پایان همه چیز است

******

لبخندت قلبم را گرم می کند

******

تو مالک تمام قلب من هستی

******

عشق چیزی نیست که شما آن را پیدا کنید
بلکه این عشق است که شما را پیدا خواهد کرد

******

عشق گلی است که باید اجازه رشد کردن به آن بدهید

******

در کنار تو بودن همیشه بهترین بخش روزهای من است