20 متن زیبا در مورد زندگی سخت [انگلیسی – فارسی]

متن زیبا و کوتاه در مورد زندگی سخت
متن های زیبا و پرمعنا در مورد سختی های زندگی و تحمل آن ها

جملات زیبا و مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی در مورد سختی های زندگی، گذر از روزهای سخت و تلاش و کوشش برای قوی تر شدن برای پروفایل، کپشن، استوری و بیو اینستاگرام

***

Sometimes life is hard but sometimes we make it harder than it really is
گاهی زندگی سخت است اما گاهی خودمان آن را سخت تر از آنچه هست می کنیم

******

When life gets hard and you want to give up, remember that life is full of ups and downs, and without the downs, the ups would mean nothing
هرگاه زندگی سخت شد و خواستید تسلیم شوید، به یاد داشته باشید که زندگی پر از بالا و پایین هاست و بدون پایین رفتن، بالا رفتن معنایی نخواهد داشت

******

When life gets harder, challenge yourself to be stronger
هرچه زندگی سخت تر شد، خودت را به چالش بکش تا قوی تر باشی

******

When life is tough, remember you re tougher
هر چه زندگی سخت تر شد، به خودت یادآوری کن که تو سخت تر هستی!

******

Nothing good comes cheaply so we shouldn’t be surprised when we meet the hard while going for the best. Hard times are not quit times.
هیچ چیز خوبی ارزان به دست نمی آید؛ بنابراین، وقتی به دنبال بهترین ها هستی و با سختی ها روبرو می شوی، نباید شگفت زده شوی! روزهای سخت، زمان خوبی برای تسلیم شدن نیستند!

******

Don’t pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one.
برای داشتن زندگی آسان دعا نکنید، برای داشتن قدرت تحمل یک زندگی سخت دعا کنید
“بروس لی”

******

عکس نوشته زندگی سخت است اما من از آن سخت ترم
عکس نوشته زندگی سخت است اما من از آن سخت ترم

زندگی سخت است اما من از آن سخت ترم

******

دلنوشته قشنگ در مورد زندگی سخت

Sometimes life is hard, but you gotta be strong and keep moving on. Don’t let anything hold you back from what you want
گاهی اوقات زندگی سخت است، اما تو باید قوی باشی و به حرکتت ادامه دهی. اجازه نده هیچ چیز تو را از آنچه می خواهی، باز دارد

******

Life is hard sometimes, but there is always a reason for why it is
زندگی گاهی اوقات سخت است، اما همیشه دلیلی برای این سختی وجود دارد

******

Sometimes adversity is what you need to face in order to become successful
گاهی اوقات سختی چیزی است که برای موفقیت باید با آن روبرو شوید

******

اوقات سخت هرگز به طول نمی انجامد ، اما انسان را سخت کوش و قوی می کنند

******

تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه که آدم به خودش میگه : چی فکر می کردیم و چی شد!

******

جمله طولانی درباره روزهای سخت زندگی

You’re going to go through tough times – that’s life. But I say, ‘Nothing happens to you, it happens for you.’ See the positive in negative events
شما قرار است روزهای سختی را پشت سر بگذارید؛ زندگی همین است. اما من می گویم، «هیچ چیز علیه شما اتفاق نمی افتد، بلکه به خاطر شما اتفاق می افتد.» شما باید در اتفاقات منفی، نکات مثبت را ببینید
“جول اوستین”

******

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست
زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد
گاهی آرام و دل نواز
گاهی سخت و خشن
گاهی شاد و رقص آور
گاهی پر از غم
زندگی را باید احساس کرد

******

ارنست همینگوی یه جایی نوشته “دنیا جای بسیار خوبیه و ارزش جنگیدن داره
من با قسمت دومش موافقم
دیالوگ فیلم هفت