20 متن خوب و زیبا برای پست اینستاگرام [دخترونه و پسرونه]

متن های خوب و زیبا برای پست اینستاگرام
متن های خوب و زیبا برای پست اینستاگرام

زیباترین متن های خوب و دلنشین کوتاه برای پست و کپشن اینستاگرام دخترانه و پسرانه

***

اگر برای خودت ارزش قائل نباشی، دائما افرادی رو جذب می کنی که اونا هم برات ارزشی قائل نیستن

******

زندگی خیلی کوتاهه
وقتت رو با افرادی بگذرون که باعث میشن بخندی و حس خوب دوست داشته شدن بهت دست بده!

******

یه روز، یکی وارد زندگیت میشه تا قشنگ بفهمی چرا آدمای قبلی زندگیت باید می رفتن

******

❝ [. رویاهات رو براے آـבم ها تعریـ؋ نکن، نشونشون بـבه! .] ❞

******

گاهی وقت آن می رسد که تصمیم بگیری صفحه جدیدی را ورق بزنی، یا اینکه کتاب را ببندی… و تو باید انتخاب کنی!

******

صادقانه بگم، بهترین حس دنیا زمانیه که می فهمی دیگه بابت چیزی که فکر می کردی نتونی از پسش بر بیای، ناراحت نیستی!

******

همه چیز تموم میشه… آدما میرن… ولی می دونی چیه؟
زندگی همچنان ادامه داره …

******

زندگی خیلی بهتر می شد اگر تصمیم می گرفتیم که به هیچی اهمیت ندیم!
فقط در لحظه حال زندگی کن و اجازه نده هیچی تو رو ناراحت کنه

******

به زودی شگفت زده میشی که چطوری همه چیز ناگهانی و به طرز معجزه آسایی شد همونی که تو میخوای!

******

باید یاد بگیری که به دیگران توجه کنی بدون اینکه بار مشکلات شون رو روی دوشت بذاری!

******

به محضی که بفهمی کی هستی و چی تو رو خوشحال میکنه، دیگه برات مهم نیست دیگران چه نظری در موردت دارن!

******

آدم ها را آرام آرام دوست داشته باشیم
هر بار چای داغ را با عجله سر کشیدیم، سوختیم …

******

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

******

حرف های خوب با فونت خاص برای پست اینستاگرام
جملات خوب و دلنشین برای پست و پروفایل اینستاگرام

آن چه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت …

******

شاید شرایط در حال حاضر سخت به نظر برسه، اما اعتمادت رو به خدا از دست نده!

******

وقتی عاشق کسی میشی، عاشق چیزی که هست بشو، نه چیزی که امیدواری بشه!

******

فصل بعدی زندگیت قراره خیلی فوق العاده باشه!

******

فرصت زندگی کم است
نجیب تر از آن باش که برنجانی

******

بهترین معلمت، آخرین اشتباهته

******

گاهی اوقات نمیتونی به یکی بگی واقعا چه حسی داری… و هیچ کلمه ای هم براش پیدا نمی کنی تا بتونه حست رو درک کنه

******

بعضی جاده ها رو باید تنهایی طی کنی؛
بدون دوست، بدون خانواده، بدون شریک …
فقط خودت و خدا