100 متن برفی برای پست، کپشن و استوری اینستاگرام

کپشن برفی زیبا و عاشقانه
کپشن برفی زیبا و عاشقانه

Catching snowflakes
گرفتن دانه های برف

******

******

برف اول مثل عشق اوله

******

******

حتی شدیدترین کولاک ها هم با یک دانه برف شروع می شوند

******

مثل برف باش : زیبا اما سرد

******

******

I love you snow!
دوستت دارم برف!

******

متن برفی قشنگ

استوری برفی اینستاگرام
استوری برفی اینستاگرام

مهربانی مثل برف است، هر چیزی را که بپوشاند زیبا می کند.
“جبران خلیل جبران”

******

زمین عروس شد و آسمان به حرف آمد
چه شاد باشی از این خوب تر که برف آمد

******

پوشش تازه از برف جهان رو شبیه کسی کرده که لباس براق به تن داره

******

Ready for some hot coffee!
آماده خوردن قهوه داغ!

******

When life gives you snow, make snow angels
وقتی زندگی بهت برف می ده فرشته های برفی بساز

******

Snow glad to see you!
برف از دیدنت خوشحالم

******

Winter is coming …
زمستان در راهه

******

باران یا برف
چه فرقی می کند؟
تو که باشی
هوا که هیچ
زندگی خوب است

******

وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم
به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی!
به چه دلخوش کرده ای؟
تکاندن برف از شانه آدم برفی؟

******

متن روز برفی کوتاه
متن روز برفی کوتاه برای پست و استوری

لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد
مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیره برفه!
درسته که هوا رو گرم نمی کنه
ولی تورو دل گرم میکنه

******

بعضی موقع مخاطبت مثه آدم برفی
‏هرچقد رابطه رو گرم نگه داری زودتر آب میشه و میره

******

This might be our chilliest adventure yet
این ممکنه سردترین ماجراجویی ما باشه

******

Warming up by the fire
گرم شدن کنار آتش

در ادامه بخوانید : کپشن زمستانی برای اینستا