20 متن برای زیر عکس خودم و دوستم [کپشن رفیق صمیمی!]

متن برای عکس خودم و دوستم
کپشن برای عکس خودم و دوست صمیمی

زیباترین متن های رفاقتی انگلیسی و فارسی برای زیر عکس خودم و دوست صمیمی ام برای کپشن و استوری اینستاگرام و واتساپ

***

A good family is priceless
یه خانواده خوب قیمت نداره

******

Friends are born, not made
دوستان متولد می شوند، ساخته نمی شوند

******

A true friend is the greatest of all blessings
یه دوست واقعی بزرگ ترین نعمت است

******

وقتی نگاه کردن به گذشته به تو آسیب می زنه و از نگاه کردن به آینده هم می ترسی
می تونی به کنار خودت نگاه کنی و بهترین دوستت آن جا خواهد بود

******

Time and good friends are two things that become more valuable the older you get
زمان و دوستان خوب دو چیزی هستند که هرچه سن تان بالاتر می رود ارزشمندتر می شوند

******

جملات رفاقتی برای عکی خودم و دوستم
جملات رفاقتی برای عکی خودم و دوستم

Best friends are those who share your problems so you don’t have to go through them alone
بهترین دوستان آن هایی هستند که در مشکلات تان شریک می شوند تا مجبور نشوید به تنهایی آن ها را بگذرانید

******

رفیق قدیمی مثلا طلا میمونه
روز به روز ارزش اش بیشتر میشه تو زندگیت

******

Friends come and go. Best friends will always find their way back
دوستان می آیند و می روند اما بهترین دوستان همیشه راه برگشت خود را پیدا خواهند کرد

******

Friends become our chosen family
دوستان خانواده ای هستند که خودمان انتخاب می کنیم

******

Live for the moments you can’t put in words
برای اون لحظاتی زندگی کن که با کلمات توصیف نمی شوند

******

Good Times + Crazy Friends = Great Memories
اوقات خوش + دوستان دیوونه = خاطرات عالی

******

Love is beautiful, friendship is better
عشق زیباست، دوستی بهتر است

******

یه چیزایی رو نباس از دست داد
مثل رفیق واقعی

******

دوستای خوب بهترین خاطره ها رو برای همدیگه می سازن
من قشنگ ترین خاطره ها را با تو دارم دوست خوبم

******

یه رفیق با معرفت، یه تکیه گاه همیشگیه تو غم و شادی

******

خیلی حس قشنگیه
وقتی یه دوست فاب داشته باشی که همیشه حواسش بهت باشه
به یادت باشه، نگرانت بشه و دوست داشته باشه
مرسی که هستی دوست من

******

رفیق
باد باشی خاکتم
درخت باشی برگتم
چشمه باشی آبتم
هر جا باشی یادتم

******

I don’t know what I did to deserve a best friend like you
نمی دونم چیکار کردم که شایسته بهترین دوست همچون تو هستم

******

Forever and Always
تا ابد و برای همیشه

در ادامه : متن رفیق برای کپشن اینستاگرام