متن های انگلیسی زیبا برای کارت دعوت عروسی و نامزدی با ترجمه فارسی

متن کارت دعوت عروسی به زبان انگلیسی
متن کارت دعوت عروسی به زبان انگلیسی

متن کارت دعوت عروسی به زبان انگلیسی

زیباترین متن های انگلیسی عاشقانه و رسمی برای دعوت از دوستان و آشنایان به مراسم جشن ازدواج یا نامزدی که باید به جای اسامی نام خود و همسرتان را جایگزین کنید.

Karrie Ester
and
Matthew Mergesen
together with our parents
invite you to share
the beginning of our new life together when we exchange marriage vows
on Friday, the eleventh of May
two thousand eighteen at half after four o’clock
The Hall of Casa Monica
Four North Bend Avenue
کاری استر
و
متیو مرگسن
به همراه خانواده های خود
از شما دعوت می کنیم
که در شروع زندگی جدیدمان
زمانی که پیمان زناشویی می بندیم
ما را همراهی کنید

زمان …
مکان …

******

متن انگلیسی زیبا برای کارت عروسی

You work, you play
and then, one day
love just happens

Jenny Thompson
and
Kurt Shippers

invite you to be a witness
to one of life’s loveliest
on Saturday, the second of June
two thousand eighteen
at three o’clock in the afternoon
Birmingham Hotel
42067 Fargo Road
Palm City, Florida

کار می کنی
بازی می کنی
و سپس …. یک روز عشق اتفاق می افتد!

جنی تامپسون
و
کرت شیپرز

از شما دعوت می کنند که
شاهد یکی از عاشقانه ترین زندگی ها باشید
در

زمان ….
مکان ….

******

جملات خاص و کوتاه برای کارت دعوت عروسی

Mary Stevens
and
Chuck Henderson

have chosen the first day
of their new life together
as Saturday, the fourth of October
two thousand eighteen
You are invited to share in their joy as they exchange marriage vows
at four o’clock in the afternoon
Church by the Sea
19 Riverside Drive
Sand Key, Florida

ماری استیونز
و
چاک هندرسون

روز اول زندگی شان را
روز سه شنبه، چهارم اکتبر انتخاب کرده اند
شما نیز دعوت شده اید تا
در شادی آن ها
و در لحظه ای که پیوند زناشویی آن ها بسته می شود
سهیم باشید!

زمان …
مکان …

******

Each day begins fresh and new
knowing I’ll be spending it with you

Nancy Conteeney
and
Brigg Davis

request the honour of your presence
on Saturday, the fifth of May
two thousand eighteen
at one o’clock in the afternoon
St. Andrew’s Church
9087 Branch Avenue
Chicago, Illinois

هر روز تازه و نو است
وقتی می دانم آن را با تو خواهم گذراند …

نانسی کاتنسی
و
بریگ دیویس

به ما افتخار حضورتان را بدهید
در

زمان ….
مکان ….

******

Once upon a time there was a boy who loved a girl
and her laughter was a question
he wanted to spend his whole life answering

Jacqueline Ann Knutson
And
Jason Paul Kuel

have chosen the first day
of their new life together
to be the thirtieth of October
two thousand fourteen
Hagan-Stone Park Chapel
5920 Hagan-Stone Park Road
Greensboro, North Carolina

روزی روزگاری پسری بود که دختری را دوست داشت
و خنده دختر سوالی بود که
که پسر می خواست تمام زندگی اش را به پاسخ دادن به آن بگذراند!

ژاکلین ان ناتسون
و
جیسون پل کول

روز سی ام اکتبر سال …
را برای اولین روز زندگی جدیدشان انتخاب کرده اند.

مکان …

متن کارت دعوت عروسی به زبان انگلیسی
متن کارت دعوت عروسی به زبان انگلیسی

******

We

Lisa Anderson
and
John Taylor

invite you to be with us
as we celebrate our new
life together
Sunday, the seventh of October
two thousand eighteen
at six o’clock in the evening
St. Paul’s Cathedral
209 Flinders Ln, Melbourne

ما

لیزا اندرسون
و
جان تیلور

از شما دعوت می کنیم که ما را
در جشن زندگی جدیدمان همراهی کنید

زمان …
مکان …

******

Two hearts, two souls, one love for all time
It would give us great pleasure if you would join us on our wedding day
Julia Celine
and
Claus Vanderberg
are to be wed on
Saturday, the eighteenth of June
two thousand eleven
at 3 o’clock in the afternoon
Hudson Manor
Seattle, Washington
Dancing, food, and fun immediately after

دو قلب، دو روح، عشقی جاودانه
اگر در روز عروسی مان ما را همراهی کنید باعث خوشحالی ما خواهید شد

جولیا کلین
و
کلاوس واندربرگ

در زمان ….
مکان …
با هم ازدواج می کنند.

******

Together, we wrote our names in the sand
And the waves washed them away
So we will write them in our hearts
And there they will stay

Julia Celine
and
Claus Vanderberg

Invite you to join them at their wedding
Date, location, time
Doors open at 6:30 p.m
wedding ceremony begins at 7 p.m
barbecue/reception continues at 7:15 p.m

ما با هم اسم های خود را روی شن و ماسه ها نوشتیم
و امواج دریا آن ها را شست
آن ها را روی قلب های مان نوشتیم
تا برای همیشه آن جا بماند

جولیا کلین
و
کلاوس واندربرگ

از شما دعوت می کنند که آن ها را در مراسم عروسی شان همراهی کنید

زمان …
مکان …

******

ocean waves will do the clapping
as our vows we say
The bright, blue sky will be our canopy
on our wedding day. Please join

Julia Celine
and
Claus Vanderberg

Date
Time
Address

امواج اقیانوس در لحظه ای که
ما پیوند زناشویی می بندیم برای ما کف خواهند زد
و آسمان روشن آبی در روز ازدواج ما
سایبان ما خواهد بود
لطفا

جولیا کلین
و
کلاوس واندربرگ

را همراهی کنید

زمان …
مکان …

******

Parker proposed to her on bended Knee, he asked “Will you travel through life with me
Annabelle said “Yes!” to Parker
You are invited to share in their joy on {Date} {Venue}

پارکر در حالی که زانو زده بود از آنابل خواستگاری کرد، او به آنابل گفت:”آیا من را در سفر زندگی همراهی می کنی؟”
آنابل گفت: “بله!”
شما دعوت شدید تا در

زمان …
مکان …

شادی آن ها را با آن ها شریک شوید!

******

True love is eternal and infinite
Madison and Omar
warmly invite you to a part of their wedding day
Come share in our joy
Saturday April 16, 2019
at 3 o’clock in the afternoon
Rudolph Farms
Marysville, Washington

عشق واقعی ابدی و بی پایان است

مدیسون و عمر
صمیمانه شما را به بخشی از روز عروسی شان دعوت می کنند
ما را در این شادی همراهی کنید

زمان …
مکان …

******

Simon and Kelly
want you to share in their lovely day
when they unite
as husband and wife
Join us on Saturday, April 16, 2019
at half past 5 o’clock in the evening
Atlantic Boathouse
Tacoma, Washington

سیمون و کلی
می خواهند شما نیز در روز عشق شان
زمانی که آن ها به عنوان زن و شوهر
با هم یکی می شوند
با آن ها همراه باشید

زمان …
مکان …

******

Boy met girl
Boy fell in love
Girl was slow, but finally came to her senses and fell in love too
For the rest of the story

Annabelle Cecilia Jorgenson
And
Parker Xavier Clements

Invite you to share in a new chapter of their love story
They will be joined in marriage on
Friday, the eight of March
Two thousand and nineteen
At half past three in the afternoon
Our fairytale wedding will take place at
The Gregorie Castle
Irasburg, Vermont

پسر دختر را دید
پسر عاشق شد
دختر کمی کندتر بود … اما سرانجام او هم دچار احساساتش شد و عاشق شد
برای ادامه داستان …

آنابل
و
پارکر

از شما دعوت می کنند که در فصل جدید داستان عشق با آن ها باشید و
آن ها را در مراسم ازدواج شان همراهی کنید

زمان …
مکان …

******

Let me shout it from the roof tops, I love you so
You are cordially invited
to share in the wedding day of
Trinity Elise
and
Robyn Syrus
Saturday, the sixteeth of April
two thousand twenty
at half past 6 o’clock in the evening
Renee’s Place
San Francisco, California

به من اجازه بده تا از پشت بام فریاد بزنم که عاشقت هستم

شما صمیمانه برای روز ازدواج

ترینیتی
و
رابین

دعوت شده اید

زمان …
مکان …

******

The harmony of love meets with the melody of life to create our beautiful love song
Please join us to celebrate the wedding of {Name and Name} On {Date} {Venue}

هارمونی عشق با ملودی زندگی تلاقی پیدا کرده و آواز عشق زیبای ما را خلق کرده است.

لطفا برای جشن ازدواج تیلور و الکسیس در تاریخ () و مکان () ما را همراهی کنید.

******

We cherish the roles you play in our lives and would be honored if you would join us as we enter into the journey of marriage
{Name} and {Name} will tie the knot on {Date} and {Venue}

ما نقش شما در زندگی خود را گرامی می داریم و حضور شما در سفر ازدواج ما، باعث افتخار ماست!

تیلور و الکسیس در تاریخ … و مکان … با هم ازدواج خواهند کرد.

******

Destiny brought us together; love will seal our bond forever. Fantasies do come true
We are getting married! The pleasure of your company to our wedding event on {Date} and {Venue}
{Name} and {Name}

سرنوشت ما را به سمت هم آورد و عشق پیوند ما را تا ابد تضمین خواهد کرد. افسانه ها حقیقت پیدا کرده اند
ما داریم ازدواج می کنیم، حضور شما در مراسم ازدواج ما باعث خوشحالیه

در زمان … و مکان …

تیلور و الکسیس

******

What are you doing Saturday, June 8th at 4:30 PM
Nothing? Wonderful
Then get yourself to
The Prospect Pavilion!
Alexis and Taylor
with the support of their families
wish you to witness and
celebrate their wedding

برای روز سه شنبه، 8 ژوئن ساعت چهار و نیم بعد از ظهر چه کاری می کنید؟
هیچی؟! چه جالب!
پس خودتون رو برسونید به
آدرس ….

الکسیس و تیلور
با حمایت خانواده هاشون
آرزو می کنن که شما شاهد ازدواج و
جشن ازدواجشون باشین!

******

Taylor asked, and Alexis said “yes
or was it the other way around
However it happened

Alexis Lee
and
Taylor Eliot

are getting married
and ask you to join them
on Saturday, the eighth of June
Two thousand nineteen
at four thirty in the afternoon
at The Prospect Pavilion
Brooklyn, New York

تیلور خواستگاری کرد و الکسیس گفت: “بله”
یا یه چیزی توی همین مایه ها!
به هرحال اتفاق افتاد!

الکسیس لی
و
تیلور الیوت

دارن ازدواج می کنن
و از شما می خوان که بهشون ملحق بشید
در زمان ….
مکان …

******

Love is something you can’t describe
like the look of a rose
the smell of the rain
or the feeling of forever

عشق چیزی است که نمی توانی توصیف کنی
مانند ظاهر یک گل رز
بوی باران
یا احساس جاودانگی


در ادامه بخوانید : متن کارت عروسی خاص


فال حافظ اصلی کوکا


خانم های یزدی کلیک کنن