اس ام اس شب بارانی زیبا و عاشقانه برای عشقم

اس ام اس شب بارانی عاشقانه
اس ام اس شب بارانی عاشقانه

اگر یک قطره باران به معنای “دوستت دارم” باشد
و تو از من بپرسی چقدر دوستت دارم
بی شک آسمان تمام شب را خواهد بارید
چون عشق من به تو بی نهایت است

******

تو باشی
و یک شب بارانی
و جاده ای بی انتها برای قدم زدن
دنیا را با همه آدم هایش به باد می سپارم

******

باران همه چیز را زیباتر می کند
حتی شب و سیاهی اساطیری اش را
وقتی باران می بارد تو را بیشتر دوست دارم

******

عشق و ازدواج همانند قدم زدن زیر باران شبانه در کنار یکدیگر است …

******

وقتی باران می بارد تو را در اطراف خودم حس می کنم
و شب های دو نفره مان زیر باران را به یاد می آورم
دوستت دارم، شب بارانی ات بخیر!

******

عکس نوشته شبهای بارانی پاییز
عکس نوشته شبهای بارانی پاییز

سرمای شب های بارانی پاییز تنها یک آغوش گرم می خواهد
آغوش تو را!

******

سیاهی شب
شعله آتش عشق من نسبت به تو را فروزان تر می کند
تا آن جا که هیچ بارانی هرگز درخشش را خاموش نخواهد کرد

******

کسی را داشته باش
که در تاریکی شب های بارانی
عشق را در گوشت زمزمه کند
و طلوع دوباره خورشید را برایت یادآور باشد

******

این که کسی را … عشقی را داشته باشی
که در دو نفره های بارانی، برایت چتر نگه دارد عالی است
اما عشقی که دستت را بگیرد و در یک شب بارانی، دیوانه بار در کنارت بدود شگفت انگیز است

******

باران شبانه تمام دردها، غم ها و شکست های یک روز طولانی را می شوید و با خود می برد
اما دلتنگی تو پر رنگ تر از همیشه در جایش باقی است … شب بارانی ات بخیر عشقم!

******

در شب های بارانی خوابیدن راحت تر است
اما نه برای من که باران …. تنها تداعی گر تو است در ذهن و قلبم
و بی خوابی شبانه ام عود می کند

******

هوای زندگی من بارانی است
اگر می توانی زیر باران شبانه با من برقصی
وارد زندگی ام شو!

******

هر قطره باران همانند لبخند تو زیباست
ای کاش هر روز و هر شب باران می بارید
تا زندگی ات پر از لبخند شود و جایی برای اشک نماند

******

قدم زیر باران شبانه
عشق را رمانتیک تر می کند
و تو را زیباتر …

******

شب تاریک + باران شدید + سرما + تو = خواب آرام

در ادامه : متن روز بارانی عاشقانه