دانلود آهنگ ما گلهای خندانیم فرزندان ایرانیم + (متن شعر)

دانلود سرود ما گلهای خندانیم فرزندان ایرانیم

متن کامل شعر و دانلود آهنگ زیبای ما گل های خندانیم فرزندان ایرانیم با کیفیت بالا + کلیپ فرزندان ایران از شبکه نهال

متن کامل شعر و دانلود آهنگ زیبای ما گل های خندانیم فرزندان ایرانیم
متن کامل شعر و دانلود آهنگ زیبای ما گل های خندانیم فرزندان ایرانیم

+ دانلود آهنگ کودکانه فرزندان ایران

+ دانلود کلیپ ما فرزندان ایرانیم از شبکه نهال

متن شعر

ما گل های خندانیم
فرزندان ایرانیم
ایران پاک خود را
مانند جان می دانیم
ما باید دانا باشیم
هشیار و بینا باشیم
از بهر حفظ ایران
باید توانا باشیم
آباد باش، ای ایران
آزاد باش، ای ایران
از ما فرزندان خود
دل شاد باش ای ایران