جملات زیبا و عاشقانه درباره قدم زدن دونفره (تصویری)

عکس نوشته قدم زدن دونفره با عشقت
عکس نوشته قدم زدن دونفره با عشقت

می دانی کجای این دنیا است که
راحت و تا هر زمان که بخواهم در آن قدم می زنم؟
قلبت، چشمانت و لب هایت …
دوستت دارم عشقم!

******

متن استوری خاص

قدم زدن به تنهایی زیر باران را دوست دارم
چون هیچ کس گریه هایم را نخواهد دید

******

متن عاشقانه قدم زدن با تو
متن عاشقانه قدم زدن با تو

زمستان است و ما در جاده ای برفی قدم می زنیم …
در حالی که عشقی که در چشمانت می درخشد
قلبم را لمس می کند
و دستانت که به داغی تابستان است دستانم را

******

متن زیبا در مورد قدم زدن در برف
متن زیبا در مورد قدم زدن در برف

قدم زدن در کنار هم
در یک روز زیبای پاییزی
قلبم را نوازش می کند
و
روحم را به اوج می رساند

******

قدم زدن شبانه در کنار تو
رویایی است که هر شب محقق می شود
… در خواب هایم

*****

عاقبت روزی
در همین قدم زدن های کنار دریا
یک موج را به چنگ خواهم آورد
و سوار بر آن تو را به بلندترین نقطه دنیا می رسانم عشقم!

زمانی که با من هستی هیچ چیز غیر ممکن نخواهد بود …

******

با تو که قدم می زنم پاییز و باران و این خیابان همه شعر می شوند

******

ما در جاده زندگی هر روز در کنار هم قدم می زنیم
و من در هر گامی که بر می دارم بیشتر و بیشتر عاشقت می شوم
جاده ممکن است یخ بزند
آسمان ممکن است خاکستری شود
خورشید ممکن است خاموش شود
اما از عشق من به تو ذره ای کم نخواهد شد

******

زمانی که در جنگل در کنار هم قدم می زنیم
تو من را امن نگه می داری
و من تو را وحشی …

******

قدم زدن با تو در دل طبیعت
شیرین ترین رویای من بوده که محقق شده است

******

باران بهانه بود، دلم تنها قدم زدن با تو را می خواست

******

چه فرقی می کند خیابانی شلوغ باشد یا کویری بی آب و علف
قدم زدن در کنار تو همان است که مدت هاست انتظارش را کشیده ام

*******

قدم زدن با تو
در یک صبح دلپذیر و در دل طبیعت بهاری
تمام روزم را از عشق و شادی و احساس پر می کند

******

قدم زدن به تنهایی کار دشواری نیست
اما اگر جاده ای را با کسی که دوستش داری قدم بزنی
بازگشتن به تنهایی در آن جاده هرگز ساده نخواهد بود

******

دانه های برف مهمان زمین شده اند و من دلتنگ آمدنت هستم تا با هم قدم بزنیم، چای بنوشیم و لحظه های نبودن را به دست فراموشی بسپاریم

******

امروز تمام ذهنم پر شده است از خیال قدم زدن های کنار تو