فشن شوی آقایان با لباس های عجیب و غریب 2017

عکس های جالب از عجیب ترین لباس های مردانه در فشن شوی لندن

در ادامه تصاویری از فشن شوی هفته مد آقایان در لندن را مشاهده می کنیم. این فشن شو در هفته اول سال جدید در شهر لندن برگزار شد. نکته جالب این مراسم، لباس های عجیب و غریب مردانه است که باعث تعجب همگان می شود:

فشن شوی آقایان با لباس های عجیب و غریب 2017

فشن شوی آقایان با لباس های عجیب و غریب 2017

فشن شوی آقایان با لباس های عجیب و غریب 2017

فشن شوی آقایان با لباس های عجیب و غریب 2017

فشن شوی آقایان با لباس های عجیب و غریب 2017

فشن شوی آقایان با لباس های عجیب و غریب 2017

فشن شوی آقایان با لباس های عجیب و غریب 2017

فشن شوی آقایان با لباس های عجیب و غریب 2017

فشن شوی آقایان با لباس های عجیب و غریب 2017

فشن شوی آقایان با لباس های عجیب و غریب 2017

/ 24آنلاین