عکس های گربه ای که توهم سگ بودن دارد!

گربه ای که خودش را عضوی از خانواده سگ ها می داند

رزی، گربه ای بامزه است که توسط یک خانواده دلسوز و سگ آن ها از مرگ حتمی نجات پیدا کرده و در این خانواده زندگی می کند.
لیلو، سگ مهربان و زیبایی است که رزی را مانند یکی از بچه های خودش مراقبت کرد تا این گربه به سلامت کامل رسید. این گربه و سگ رابطه خیلی خوبی با هم دارند تا جایی که رزی خودش را عضوی از اعضای خانواده لیلو می داند و تصور سگ بودن از خودش دارد.
در ادامه عکس های زیبایی از رابطه صمیمانه این سگ و گربه را مشاهده می کنید:

رابطه صمیمانه گربه و سگ ها

رابطه صمیمانه گربه و سگ ها

رابطه صمیمانه گربه و سگ ها

عکس های جالب و دیدنی از رابطه صمیمانه گربه و سگ ها

عکس های جالب و دیدنی از رابطه صمیمانه گربه و سگ ها

عکس های جالب و دیدنی از رابطه صمیمانه گربه و سگ ها

عکس های جالب و دیدنی از رابطه صمیمانه گربه و سگ ها

عکس های جالب و دیدنی از رابطه صمیمانه گربه و سگ ها

عکس های جالب و دیدنی از رابطه صمیمانه گربه و سگ ها

عکس های جالب و دیدنی از رابطه صمیمانه گربه و سگ ها

عکس های جالب و دیدنی از رابطه صمیمانه گربه و سگ ها

/ روزیاتو

فال روزانه کوکا