دستگاه تصفیه آب خانگی

عکس های شگفت انگیز از خانه عجیب ساخته شده روی یک پایه بتنی

عکس های خانه ای که فقط روی یک پایه بتنی ساخته شده است

ژان سپکا طراح خوش ذوق این ساختمان معلق را که خانه ای در باغ نام دارد تنها بر روی یک پایه ی بتنی در چک طراحی و اجرا کرده است.

خانه در باغ سه طبقه بوده و در سطح شیب دار مشرف یه یک دره ساخته شده است، این خانه از طریق یک پل فلزی به زمین متصل می شود. طبقه ی همکف محل قرار گیری آشپزخانه، اتاق خواب، حمام و اتاق نشیمن می شود، یک راه پله از اتاق نشیمن به اتاق خواب اصلی در طبقه ی بالا منتهی می شود و طبقه ی سوم هم محل قرار گیری یک دفتر کار خصوصی می باشد.

نمای ظاهری خانه چوبی و دارای یک عایق پلی یورتان می باشد.

خانه عجیب ساخته شده روی یک پایه بتنی

خانه عجیب ساخته شده روی یک پایه بتنی

خانه عجیب ساخته شده روی یک پایه بتنی

خانه عجیب ساخته شده روی یک پایه بتنی

خانه عجیب ساخته شده روی یک پایه بتنی