عکس های ترسناک از مراسم کرامپس ها در کریسمس

مراسم ترسناک رژه کرامپس ها در روزهای کریسمس

یکی دیگر از رسوم اروپایی ها علاوه بر هدیه دادن سنت نیکلاس به بچه های خوب موجودی ترسناک به نام کرامپس می باشد که در فصل جشن میلاد مسیح نمایان می شود تا بچه های بد را مجازات کند و داخل کیسه به لانه خود ببرد. در طی این مراسم کرامپس ها بدون سنت نیکلاس در خیابان های تاریک رژه می روند و بچه های بد را تنبیه می کنند.
کرامپس که به آن Tuifl نیز می گویند مخلوقی شبیه به شیطان با ماسک چوبی و شاخ حیوانات و لباس ساخته شده از پوست گوسفند یا بز است که زنگوله به دست در خیابان رژه می رود.

رژه کرامپس ها در خیابانی در Fieberbrunn استرالیا
رژه کرامپس ها در خیابانی در Fieberbrunn استرالیا
کرامپس در ویتبی انگلیس.
کرامپس در ویتبی انگلیس.
کرامپس ها در مراسمی برای متفرق کردن ارواح زمستان در جمهوری چک.
کرامپس ها در مراسمی برای متفرق کردن ارواح زمستان در جمهوری چک.
نمایش کرامپس در جمهوری چک.
نمایش کرامپس در جمهوری چک.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
حمله کرامپس ها به نرده ها در مراسم سالیانه کرامپس در آستریا.
حمله کرامپس ها به نرده ها در مراسم سالیانه کرامپس در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.
رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

/ بدونیم

فال روزانه کوکا