جملات زیبای گاهی وقتا باید رفت و گاهی نمی شود که نمی شود

متن زیبا گاهی باید
عکس نوشته با متن زیبا گاهی باید

گاهی باید کسانی را از گذشته مان فراموش کنیم
به یک دلیل ساده :
آن ها به آینده مان تعلق ندارند …

******

عکس نوشته گاهی باید رفت
عکس نوشته گاهی باید رفت

ماندن همیشه خوب نیست
رفتن هم همیشه بد نیست
گاهی رفتن بهتر است
گاهی باید رفت
باید رفت تا بعضی چیزها بماند
اگر نروی هر آنچه ماندنی ست خواهد رفت
اگر بروی شاید با دل پر بروی و اگر بمانی با دست خالی خواهی ماند
گاهی باید رفت و بعضی چیزها که بردنی ست با خود برد
مثل یاد، مثل خاطره، مثل غرور
و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت
مثل یاد، مثل خاطره، مثل لبخند
رفتن ات ماندنی می شود وقتی که باید بروی، بروی
و ماندن ات رفتنی می شود وقتی که نباید بمانی بمانی
برو و بگذار چیزی از تو بماند که نبودنت را گران بها کند
برو و بگذار پیش از این که رفتنت دردی بر دلی بنشاند، خاطره ای پر حسرت شود
برو و نگذار ماندنت باری بشود بر دوش دل کسی که شکستن غرورت برایش
از شکستن سکوت آسان تر باشد
عشقت را بردار و برو
خوب برو …
زیبا برو …

******

گاهی اوقات دست هایم به آرزوهایم نمی رسند
شاید چون آرزوهایم بلندند
اما
همواره با خود تکرار می کنم
امیدی هست؛ چون خدایی هست …

******

امواج زندگی را بپذیر حتی اگر گاهی تو را به عمق دریا ببرد
آن ماهی آسوده که بر سطح آب ها می بینی مرده است

******

گاهی حجم دلتنگی هایم آنقدر زیاد می شود
که دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ می شود . . . !
دلــــتـــنــگـــــم​ . . . !
دلتنگ کسی که گردش روزگارش به من
که رسید از حرکت ایستاد . . . !
دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید
دلتنگ خودم . . .
خودی که مدتهاست گم کرده ام
کجایی …؟

******

گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود
گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود
گاهی بساط عیش خودش جور می شود
گاهی دگر، تهیه بدستور می شود
گه جور می شود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور می شود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست
گاهی تمام شهر گدای تو می شود…
گاهی برای خنده دلم تنگ می شود
گاهی دلم تراشه ای از سنگ می شود
گاهی تمام آبی این آسمان ما
یکباره تیره گشته و بی رنگ می شود
گاهی نفس به تیزی شمشیر می شود
ازهرچه زندگیست دلت سیر می شود
گویی به خواب بود جوانی‌ مان گذشت
گاهی چه زود فرصت مان دیر می شود
کاری ندارم کجایی چه می کنی
بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود