عکس نوشته شعر چوب خدا صدا نداره اگه بزنه دوا نداره برای پروفایل

عکس پروفایل چوب خدا صدا ندارد

عکس نوشته های تیکه دار با متن ضرب المثل چوب خدا صدا نداره اگه بزنه دوا نداره و چوب خدا بی صداست برای تصویر پروفایل

متن شعر چوب خدا صدا ندارد
متن شعر چوب خدا صدا ندارد
عکس پروفایل چوب خدا صدا نداره
عکس پروفایل چوب خدا صدا نداره
عکس نوشته چوب خدا صدا نداره
عکس نوشته چوب خدا صدا نداره
عکس نوشته شعر چوب خدا صدا ندارد
عکس نوشته شعر چوب خدا صدا ندارد

شعر چوب خدا صدا ندارد

نه کسی می فهمد نه صدایی دارد
چوب تنبیه خدا نامرئی ست
یک شبی یک جایی
خاطرت می آید
وقتی از شدت بغض نفست می گیرد خاطرات می آید
که شبی جایی
باعث و بانی یک بغض شدی و دلی سوزاندی
آن زمان فکر نمی کردی بغض، پا پی ات خواهد شد و شبی یک جایی
می نشیند سر راه نفست و تو هم بالاجبار! هر دقیقه صدبار
محض آزادی راه نفست بغض را میشکنی
آری این چوب خداست …


در ادامه ببینید : عکس نوشته خدا