عکس نوشته اشعار عاشقانه و عارفانه زیبا از مولانا برای پروفایل

عکس اشعار مولانا برای پروفایل

دانلود عکس نوشته های زیبا از شعرها و غزل های عاشقانه، عارفانه، حکیمانه و معنوی مولانا در مورد عشق، دوستی، خداوند و زندگی

******

عکس شعر مولانا برای پروفایل

عکس اشعار مولانا برای پروفایل
عکس اشعار مولانا برای پروفایل

اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم
اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم

******

اشعار تصویری مولانا

اشعار تصویری عاشقانه مولانا
اشعار تصویری عاشقانه مولانا

آن سو مرو این سو بیا ای گلبن خندان من
ای عقل عقل عقل من ای جان جان جان من

******

عکس پروفایل شعر مولانا

عکس پروفایل شعر مولانا
عکس پروفایل شعر مولانا

******

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی
قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا

شعر مولانا برا پروفایل

عکس پروفایل اشعار عاشقانه مولانا
عکس پروفایل اشعار عاشقانه مولانا

در هوایت بی‌قرارم روز و شب
سر ز پایت برندارم روز و شب
روز و شب را هم چو خود مجنون کنم
روز و شب را کی گذارم روز و شب
جان و دل از عاشقان می‌ خواستند
جان و دل را می‌سپارم روز و شب

******

متن نوشته های مولانا

عکس شعر عاشقانه مولانا برای پروفایل
عکس شعر عاشقانه مولانا برای پروفایل

دلبر و یار من تویی رونق کار من تویی
باغ و بهار من تویی بهر تو بود بود من

******

عکس نوشته های سخنان مولانا

عکس شعر عاشقانه مولوی
عکس شعر عاشقانه مولوی

******

دانلود عکس نوشته اشعار مولانا

عکس نوشته سخنان عاشقانه مولانا
عکس نوشته سخنان عاشقانه مولانا

دام دگر نهاده‌ام تا که مگر بگیرمش
آنک بجست از کفم بار دگر بگیرمش

آنکه به دل اسیرمش در دل و جان پذیرمش
گر چه گذشت عمر من باز ز سر بگیرمش

******

عکس نوشته عاشقانه مولانا
عکس نوشته عاشقانه مولانا

ای زندگی تن و توانم همه تو
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی از آنی همه من
من نیست شدم در تو از آنم همه تو

******

عکس نوشته مولانا عاشقانه
عکس نوشته مولانا عاشقانه

******

به از این چه شادمانی که تو جانی و جهانی

عکس نوشته غزل مولانا
عکس نوشته غزل مولانا

متصلست او معتدلست او
شمع دلست او پیش کشیدش

******

عکس پروفایل تک بیت مولانا
عکس پروفایل تک بیت مولانا

از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی

******

عکس نوشته غزلیات مولانا
عکس نوشته غزلیات مولانا

اندر دل بی‌وفا غم و ماتم باد
آن را که وفا نیست ز عالم کم باد
دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غم که هزار آفرین بر غم باد

******

عکس نوشته های عاشقانه مولانا
عکس نوشته های عاشقانه مولانا

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود
بی عشق وجود خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد
بی‌جنبش عشق در مکنون نشود

******

عکس نوشته رباعیات عاشقانه مولانا
عکس نوشته رباعیات عاشقانه مولانا

اندر دل من درون و بیرون همه او است
اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست

******

عکس نوشته شعر مولانا درباره خدا
عکس نوشته شعر مولانا درباره خدا

تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا

******

عکس نوشته شعر عارفانه مولانا
عکس نوشته شعر عارفانه مولانا

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون

******

مثنوی مولانا

عکس پروفایل اشعار عاشقانه عارفانه مولانا
عکس پروفایل اشعار عاشقانه عارفانه مولانا

در نگنجد عشق در گفت و شنی
عشق دریایی ست قعرش ناپدید

قطره‌های بحر را نتوان شمرد
هفت دریا پیش آن بحرست خرد

******

عکس نوشته دو بیتی های کوتاه و عاشقانه مولانا
عکس نوشته دو بیتی های کوتاه و عاشقانه مولانا

ای در دل من نشسته بگشاده دری
جز تو دگری نجویم و کو دگری

با هرکه ز دل داد زدم دفعی گفت
تو دفع مده که نیست از تو گذری