عکس نوشته دیالوگ “حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمی‌ آد”

دم از مردونگی نزن سنگینه سرفت میگیره
حرف از مردونگی نزن سنگینه سرفت میگیره

متن و عکس نوشته دیالوگ بهروز وثوقی در فیلم قیصر

قیصر : «احترامت واجبه خان‌دایی! اما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمی‌آد …

کی واسه من قد یه نخود مردونگی رو کرد تا من واسش یه خروار رو کنم؟ …

این دنیا همیشه واسه من کلک بوده و نامردی …

به هر کی گفتم نوکرتم خنجر کوبید تو این جیگرم

******

به بعضیا باید گفت:
حرف از مردونگی نزن!
سنگینه، سرفت می گیره…!

فال کوکا