عکس نوشته بارانی زیبا و عاشقانه دونفره برای پروفایل

عکس نوشته بارانی عاشقانه
عکس نوشته بارانی عاشقانه

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

******

عکس پروفایل دونفره زیر بارون
عکس پروفایل دونفره زیر بارون

دونفره زیر بارون …

******

عکس نوشته انگلیسی بارانی
عکس نوشته انگلیسی بارانی

******

عکس نوشته بارانی جدید و رمانتیک
عکس نوشته بارانی جدید و رمانتیک

باران که بند بیاید
تازه خاطره ها شروع می کنند به چکیدن

******

عکس نوشته روز بارانی عاشقانه
عکس نوشته روز بارانی عاشقانه

باران که می بارد
خیالم خیس از یاد تو می شود
چه حس خوبی ست داشتن تو

******

عکس نوشته هوای بارانی دونفره
عکس نوشته هوای بارانی دونفره

آنقدر دوستت دارم که
پروانه ها گیج میشوند
گل ها تعجب می کنند
و باران دلش آب می افتد

******

عکس پروفایل باران پاییزی عاشقانه
عکس پروفایل باران پاییزی عاشقانه

هوای بارونی ازش خاطره داریم هردومون
به یادتم هر جا برم هر جا میری یادم بمون

******

عکس نوشته بارانی دخترانه
عکس نوشته بارانی دخترانه

آه، باز هم باران …
باران که می بارد دلت را محکم بچسب
زیر باران دل به اشاره ای می رود …

******

عکس نوشته بارانی زیبا
عکس نوشته بارانی زیبا

خاطراتی که زیر باران داشتیم
شعر اگر می شد قریب پنج دیوان داشتیم

******

عکس باران پاییزی با کیفیت
عکس پروفایل باران پاییزی

ترنم باران را
نثار چشمانت می‌کنم نازنینم
تا شبنمی شود
بر سرخی گونه هایت
و داغی بوسه‌ ام را
بـه پیشانی‌ ات به یادگار می‌ گذارم
و دست نوازشم را
بـه موهایت هدیه می کنم