عکس نوشته اهواز تسلیت برای پروفایل (حادثه تروریستی رژه)

اهواز تسلیت

عکس نوشته های مشکی برای تسلیت گفتن به مردم شریف اهواز و استان خوزستان

صبح امروز در حمله ای تروریستی به مراسم رژه در اهواز چندین تن از هموطنان مان به شهادت رسیدند.

مردم اهواز تسلیت

عکس نوشته اهواز تسلیت برای پروفایل
عکس نوشته اهواز تسلیت برای پروفایل
عکس پروفایل برای تسلیت گفتن به مردم اهواز
عکس پروفایل برای تسلیت گفتن به مردم اهواز
عکس پروفایل ایران تسلیت
عکس پروفایل ایران تسلیت
اهواز تسلیت
اهواز تسلیت