عکس نوشته شعر و غزلیات زیبا و عاشقانه سعدی شیرازی برای پروفایل

عکس اشعار سعدی شیرازی

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه و پند آموز سعدی در مورد عشق و عاشقی، دوستی و سخنان حکیمانه درباره زندگی برای عکس پروفایل

عکس نوشته شعر عاشقانه سعدی
عکس نوشته شعر عاشقانه سعدی

خوش تر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست

******

عکس پروفایل شعر عاشقانه و غمگین سعدی
عکس پروفایل شعر عاشقانه و غمگین سعدی

چون است حال بستان ای باد نو بهاری
کز بلبلان برآمد فریاد بی قراری
ای گنج نوش دارو با خستگان نگه کن
مرهم به دست و ما را مجروح می‌گذاری

******

عکس نوشته اشعار سعدی
عکس نوشته اشعار سعدی

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم
به طاقتی که ندارم کدام بار کشم
نه قوتی که توانم کناره جستن از او
نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم
نه دست صبر که در آستین عقل برم
نه پای عقل که در دامن قرار کشم

******

عکس نوشته غزلیات عاشقانه سعدی
عکس نوشته غزلیات عاشقانه سعدی

ای روی دلارایت مجموعه زیبایی
مجموع چه غم دارد از من که پریشانم

دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من
چون یاد تو می‌آرم خود هیچ نمی‌مانم

******

عکس نوشته اشعار زیبا سعدی
عکس نوشته اشعار زیبا سعدی

چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست
که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

******

عکس پروفایل غزل عاشقانه سعدی
عکس پروفایل غزل عاشقانه سعدی

زان گه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد
از صورت بی طاقتیم پرده برافتاد
گفتیم که عقل از همه کاری به درآید
بیچاره فروماند چو عشقش به سر افتاد

******

عکس نوشته سخنان حکیمانه سعدی
عکس نوشته سخنان حکیمانه سعدی

دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی
زنهار بد مکن که نکردست عاقلی

******

عکس نوشته اشعار عاشقانه سعدی
عکس نوشته اشعار عاشقانه سعدی

هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی
الا بر آن که دارد با دلبری وصالی

******

عکس نوشته غزل سعدی
عکس نوشته غزل سعدی

چه جرم رفت که با ما سخن نمی‌گویی
جنایت از طرف ماست یا تو بدخویی

تو از نبات گرو برده‌ای به شیرینی
به اتفاق ولیکن نبات خودرویی

هزار جان به ارادت تو را همی‌جویند
تو سنگدل به لطافت دلی نمی‌جویی

ولیک با همه عیب از تو صبر نتوان کرد
بیا و گر همه بد کرده‌ای که نیکویی

تو بد مگوی و گر نیز خاطرت باشد
بگوی از آن لب شیرین که نیک می‌گویی

******

عکس پروفایل با متن عاشقانه سعدی
عکس پروفایل با متن عاشقانه سعدی

از هر چه می‌ رود سخن دوست خوش ترست
پیغام آشنا نفس روح پرورست

******

عکس نوشته سعدی برای پروفایل
عکس نوشته سعدی برای پروفایل

آن که نقشی دیگرش جایی مصور می‌شود
نقش او در چشم ما هر روز خوشتر می‌شود

******

عکس پروفایل شعر کوتاه سعدی
عکس پروفایل شعر کوتاه سعدی

لیکن آن نقش که در روی تو من می‌بینم
همه را دیده نباشد که ببینند آن را

******

عکس دوبیتی عاشقانه سعدی
عکس دوبیتی عاشقانه سعدی

ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم
به جز رویت نمی‌خواهم که روی هیچ کس بینم

******

عکس نوشته تک بیتی عاشقانه سعدی
عکس نوشته تک بیتی عاشقانه سعدی

******

عکس شعر سعدی درباره دوستی
عکس شعر سعدی درباره دوستی

دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف
لیکن رفیق بر همه چیزی مقدمست

******

عکس پروفایل سخنان پندآموز سعدی برای زندگی
عکس پروفایل سخنان پندآموز سعدی برای زندگی

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد
بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

******

عکس شعر سعدی برای پروفایل
عکس شعر سعدی برای پروفایل

مرا به عشق تو اندیشه از ملامت نیست
وگر کنند ملامت نه بر من تنهاست

******

اشعار تصویری سعدی در مورد دوست و دشمن
اشعار تصویری سعدی در مورد دوست و دشمن

از دشمنان برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم

******

عکس نوشته های غزلیات عاشقانه سعدی
عکس نوشته های غزلیات عاشقانه سعدی

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم
هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است